Kulturturism

I början av år 2021 startade Business Finlands/Visit Finlands takprogram för kulturturism Culture Finland igen efter ett uppehåll upp regionala team för kulturturism. Tanken är att samla resurserna genom verksamhet i nätverksform.

Med i det regionala teamet för kulturturism i Österbotten är Visit Kristinestad, Forststyrelsen/världsarvet, Visit Jakobstadsregionen, Österbottens förbund, Österbottens museum, Vasa stad och VASEK.

Det regionala teamet vidareutvecklar den regionala samordningen, driver kulturturismrelaterat utvecklingsarbete framåt och försöker hitta samarbetsmöjligheter mellan de ekonomiska regionerna. Inför sommaren 2022 tog gruppen fram en karta över familjevänliga destinationer för kultur- och naturturism.

Karta (pdf)
Karta (tillgänglig)

Ta kontakt

PUNNONEN SEIJA IMG 9852
Seija Punnonen
Kulturplanerare