Kulturturism

I början av år 2021 startade Business Finlands/Visit Finlands takprogram för kulturturism Culture Finland igen efter ett uppehåll upp regionala team för kulturturism. Tanken är att samla resurserna genom verksamhet i nätverksform.

Med i det regionala teamet för kulturturism i Österbotten är Visit Kristinestad, Forststyrelsen/världsarvet, Visit Jakobstadsregionen, Österbottens förbund, Vasa stads museer och Vasa stad.

Det regionala teamet vidareutvecklar den regionala samordningen, driver kulturturismrelaterat utvecklingsarbete framåt och försöker hitta samarbetsmöjligheter mellan de ekonomiska regionerna. Gruppen ordnar morgonkaffe för kulturturismen 3–4 gånger per år.

Ta kontakt

Seija Punnonen
Kulturplanerare
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi