Kulturpris

Kulturpris som erkännande

Nominera kulturpristagare här.

Kulturnämnden har sedan år 1998 delat ut kulturpris som ett erkännande för insatser för att stimulera det finskspråkiga kulturlivet i Österbotten och göra det känt. Antalet pristagare och prissumman bestäms varje år separat. Förslag till kulturpristagare ska inlämnas före utgången av september till kulturnämnden. Pristagarna offentliggörs i november.

Tidigare pristagare

Pristagare enligt namn
Pristagare enligt kommun
Pristagare enligt år

Dataskydd

Av de uppgifter som du har uppgett på blanketten bildas vid handläggningen ett personregister. Dataskyddsbeskrivningen över detta register finns här.

Ta kontakt

Tarja Hautamäki
Kulturchef
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi