GIS och kartor

Inom områdesplaneringen används mycket information som är lägesbunden med geografiska koordinater. Det digitala system som hanterar denna information kallas för geografiska informationssystem (GIS). Med hjälp av GIS kan man göra kartor eller geografiska analyser.

I Österbottens förbunds GIS-tjänster finns olika digitala kartjänster samlade.

Den gällande landskapsplanen är också tillgänglig i karttjänsten Paikkatietoikkuna som upprätthålls av Lantmäteriverket och i Liiteri som upprätthålls av Finlands miljöcentral.

Enligt Inspire-direktivet ska landskapsförbunden dela geografisk information i en enhetlig form. Österbottens förbund har uppfyllt direktivet i samarbete med Lounaistieto.

Malin Skutnabba
GIS-expert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi