Områdesplanering

Genom en hållbar planering av landskapets markanvändning skapas förutsättningar för Österbotten att fortsättningsvis utvecklas som en konkurrenskraftig och framgångsrik region.

Gågatan i Jakobstad

Jakobstads centrum. Foto: Antti Kuusiniemi

Vår målsättning är att Österbotten ska vara:

  • ett välmående och jämställt landskap
  • ett energiskt och fungerande landskap
  • ett tillgängligt landskap och
  • ett landskap där natur- och kulturvärden värdesätts.

Våra verktyg inom områdesplaneringen är:

  • landskapsplanen
  • trafiksystemplanen
  • havsplanen.

Ta kontakt

Ann Holm
Regionplaneringsdirektör
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi