Landskapsstyrelsen

Den praktiska verksamheten i Österbottens förbund leds av en landskapsstyrelse med 13 medlemmar. Styrelsen utses av landskapsfullmäktige för två år i sänder.

Landskapsstyrelsen leder byråns praktiska verksamhet, bereder de ärenden som behandlas av landskapsfullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut och ser till landskapets intressebevakning.

Kommunalvalets resultat bestämmer den politiska fördelningen av platserna

Landskapsstyrelsens sammansättning svarar mot de röstandelar som de politiska grupperna fått i kommunalvalet. Partipolitiskt fördelas platserna så att

  • SFP har 8 platser
  • SDP 2 platser
  • Saml. 1 plats
  • KD 1 plats
  • C 1 plats

Landskapsstyrelsens medlemmar 2020–2021

Ordförande Joakim Strand, SFP (Johan Kullas, SFP)
1:a vice ordf. Mikaela Björklund, SFP (Agneta Teir, SFP)
2:a vice ordf. Richard Sjölund, SDP (Peter Sjökvist, SDP)
   
Ordinarie medlem, parti Personlig ersättare, parti
Michael Luther, sfp Monica Asplund, sfp
Bernt Björkholm, sfp Patrick Ragnäs, sfp
Ann-Sofi Backgren, sfp Johanna Skarper, sfp
Hans-Erik Lindgren, sfp Johanna Holmäng,sfp
Elli Flén, sfp Jan Ray, sfp
Marcus Suojoki, sfp Peter Boström, sfp
Piia Yli-Heikkuri, sdp Sari Ala-Heikkilä, sdp
Anne-Marie Viinamäki, saml Jessica Bårdsnes, saml
Olli Raatikainen, c Anne Rintamäki, c
May-Gret Axell, kd Tomi Kaunismäki, kd

Ta kontakt

Föredragande:

Suomela Kaj IMG 0093
Kaj Suomela
Landskapsdirektör

Sekreterare:

Margot From
Förvaltningsansvarig