Landskapsstyrelsen

Landskapsstyrelsen bereder de ärenden som behandlas av landskapsfullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut och ser till landskapets intressebevakning.

Styrelsen utses av landskapsfullmäktige för fullmäktiges mandatperiod. Styrelsen består av 13 medlemmar.

Kommunalvalets resultat bestämmer den politiska fördelningen av platserna

Landskapsstyrelsens sammansättning svarar mot de röstandelar som de politiska grupperna fått i kommunalvalet. Partipolitiskt fördelas platserna så att

  • SFP har 8 platser
  • SDP 2 platser
  • Saml. 1 plats
  • KD 1 plats
  • Sannf 1 plats

Landskapsstyrelsens medlemmar 2021-2025

Ordinarie medlem, parti (personlig ersättare, parti)

Ordförande Joakim Strand, SFP,  (Martin Norrgård, SFP)
1 viceordförande Steven Frostdahl, SFP (Niclas Sjöskog, SFP)
2 viceordförande Richard Sjölund, SDP (Peter Sjökvist, SDP)

Hans-Erik Lindgren, SFP (Helena Broända, SFP)
Anna Bertills, SFP (Ann-Sofi Backgren, SFP)
Lena Gammelgård, SFP (Samuel Broman, SFP)
Johanna Borg, SFP (Gun Granlund, SFP)
Brita Brännbacka-Brunell, SFP (Peter Boström, SFP)
Henrik Antfolk, SFP (Bernt Björkholm, SFP)
Päivi Karppi, Sannf (Kirsi Kauppi, Sannf)
Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Saml (Leena Tulimaa, Saml)
Kurt Hellstrand, KD (Heimo Hokkanen, KD)
Oili Airaksinen-Rajala, SDP (Piia Yli-Heikkuri, SDP)

Ta kontakt

Föredragande:

Mats Brandt
Landskapsdirektör
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi

Sekreterare:

Margot From
Förvaltningsansvarig
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi