Landskapsstyrelsen

Den praktiska verksamheten i Österbottens förbund leds av en landskapsstyrelse med 13 medlemmar. Styrelsen utses av landskapsfullmäktige för två år i sänder.

Landskapsstyrelsen leder byråns praktiska verksamhet, bereder de ärenden som behandlas av landskapsfullmäktige, verkställer fullmäktiges beslut och ser till landskapets intressebevakning.

Kommunalvalets resultat bestämmer den politiska fördelningen av platserna

Landskapsstyrelsens sammansättning svarar mot de röstandelar som de politiska grupperna fått i kommunalvalet. Partipolitiskt fördelas platserna så att

  • SFP har 8 platser
  • SDP 2 platser
  • Saml. 1 plats
  • KD 1 plats
  • Sannf 1 plats

Landskapsstyrelsens medlemmar 2021–2022

Ordinarie medlem, parti (personlig ersättare, parti)

Ordförande Joakim Strand, SFP,  (Martin Norrgård, SFP)
1 viceordförande Steven Frostdahl, SFP (Niclas Sjöskog, SFP)
2 viceordförande Richard Sjölund, SDP (Peter Sjökvist, SDP)

Hans-Erik Lindgren, SFP (Helena Broända, SFP)
Anna Bertills, SFP (Ann-Sofi Backgren, SFP)
Lena Gammelgård, SFP (Samuel Broman, SFP)
Johanna Borg, SFP (Gun Granlund, SFP)
Brita Brännbacka-Brunell, SFP (Peter Boström, SFP)
Henrik Antfolk, SFP (Bernt Björkholm, SFP)
Päivi Karppi, Sannf (Kirsi Kauppi, Sannf)
Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Saml (Leena Tulimaa, Saml)
Kurt Hellstrand, KD (Heimo Hokkanen, KD)
Oili Airaksinen-Rajala, SDP (Piia Yli-Heikkuri, SDP)

Ta kontakt

Föredragande:

Mats Brandt obotnia
Mats Brandt
Landskapsdirektör

Sekreterare:

Margot From
Förvaltningsansvarig