Kulturprogram Österbotten

Vision

Österbotten är en kulturell kraftkälla, vars särpräglade kulturliv står sig också i internationell jämförelse. Invånarna är stolta över landskapets kulturella mångfald, och det både syns och hörs att man gärna gör saker tillsammans

Värderingar och styrkor

Kulturprogram Österbotten utgår från tre kärnvärderingar, som styr val och beslutsfattande: 

  • Öppenhet
  • Mod
  • Förtroende

Kulturprogrammet stöder sig förutom dessa bestående kärnvärderingar även på landskapets styrkor..

Prioriteringar

Kulturprogram Österbotten innefattar tre kulturpolitiska prioriteringar:

  • Tillgänglighet till kultur
  • Stöd för barn- och ungdomskultur
  • Stimulans av en kreativ atmosfär

Läs eller ladda ner Kulturprogram Österbotten 2021 - 2025.

Ta kontakt

Tarja Hautamäki
Kulturchef
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi