Pohjanmaan kulttuuriohjelma

Visio

Pohjanmaa on kulttuurinen voimanpesä, jonka omaleimainen kulttuurielämä kestää kansainvälisen vertailun. Asukkaat ovat ylpeitä maakunnan kulttuurisesta moninaisuudesta, jossa yhdessä tekemisen meininki näkyy ja kuuluu.

Arvot ja vahvuudet

Pohjanmaan kulttuuriohjelma perustuu kolmelle ydinarvolle, jotka ohjaavat valintoja ja päätöksentekoa: 

  • Avoimuus
  • Rohkeus
  • Luottamus

Pysyvien ydinarvojen lisäksi maakunnan vahvuudet muodostavat tukijalan kulttuuriohjelmalle.

Painopisteet

Pohjanmaan kulttuuriohjelma sisältää kolme kulttuuripoliitista painopistettä:

  • Kulttuurin saavutettavuuden edistäminen
  • Lasten- ja nuortenkulttuurin tukeminen
  • Luovan ilmapiirin virittäminen

Lue tai tulosta Pohjanmaan kulttuuriohjelma 2021 - 2025.

Ota yhteyttä

Tarja Hautamäki
Kulttuuripäällikkö
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi