Kulturprogram Österbotten

Vision
I Österbotten är kulturen integrerad som en del av samhället, alla invånare har tillgång till mångsidig kulturverksamhet och det finns ett brett spektrum av kunniga konst- och kulturproducenter.

Åtgärdshelheter
Kulturprogram Österbotten omfattar sex åtgärdshelheter. Inom varje åtgärdshelhet har 2–4 tyngdpunktsområden tagits till närmare betraktande. Vid urvalet av dessa har man beaktat de utvecklingslinjer som godkänts i landsskapsstrategin för Österbotten.

Kulturprogram Österbotten 2014–2017

Kartalla 2 Tarja Hautamaki 23

Foto: Tarja Hautamäki

Uppdaterat 17.09.2014, klockan 08.33, Tarja Hautamäki.