Kulturprogram Österbotten

Vision

I Österbotten är kulturen integrerad som en del av samhället, alla invånare har tillgång till mångsidig kulturverksamhet och det finns ett brett spektrum av kunniga konst- och kulturproducenter.

Åtgärdshelheter

Kulturprogram Österbotten omfattar sex åtgärdshelheter. Inom varje åtgärdshelhet har 2–4 tyngdpunktsområden tagits till närmare betraktande. Vid urvalet av dessa har man beaktat de utvecklingslinjer som godkänts i landsskapsstrategin för Österbotten.

Kulturprogram Österbotten 2018–

Tre kvinnor tittar på en karta,

Foto: Tarja Hautamäki

Uppdaterat 14.11.2018, klockan 11.08, Marie Sjölind.