Intressebevakning

Förbundet är landskapets viktigaste intressebevakare. Vårt mål är att stärka Österbottens konkurrenskraft. För att nå målet jobbar vi bland annat med att påverka statliga beslut som berör landskapet. Våra främsta målgrupper är Finlands riksdag, regeringen, ministerierna, olika intressegrupper och näringslivet. 

En högre växel för Österbottens konkurrenskraft

Betydande industriinvesteringar planeras i Österbotten, vilket kommer att stärka landskapets roll som drivkraft för Finlands exportkust och koldioxidneutrala industri. Det är nu mycket viktigt att fokusera utvecklingsåtgärderna på områden där det finns verklig potential att få Finlands ekonomi på en hållbar tillväxtbana. 

Fem kugghjul. En grön med text Intressebevakning i Österbotten. Fyra orange med olika text: god tillgänglighet, attraktions- och kvarhållningskraf, kunnig arbetskraft, FoU-finansiering.

Centrala mål för Österbottens förbunds påverkningsarbete är att öka Österbottens attraktions- och kvarhållningskraft, främja god tillgänglighet och trygga tillgång till kunnig arbetskraft och tillräcklig FoU-finansiering. 

Samarbete ger hävkraft

Intressebevakningen kräver ett långsiktigt och brett samarbete med och arbetsfördelning mellan olika aktörer i landskapet. Samarbetet med andra landskap är centralt kring teman som trafikinfrastruktur och EU-finansiering. Västra Finlands Europakontor ger landskapen en direkt länk till Bryssel och EU:s institutioner. Förbundet är också representerat i flera nordiska och europeiska intressebevaknings- och samarbets-organisationer.

Du hittar Österbottens förbunds viktigaste intressebevakningsfrågor här.  

Utlåtanden och ställningstaganden

Här publicerar vi ett urval av ställningstaganden samt utlåtanden som begärts av Österbottens förbund.

13.3 Ställningstagande för finländsk livsmedelsproduktion

18.1.2022 TEN-T: Det övergripande nätet måste betjäna en utvidgning av stomnätskorridorerna på ett ändamålsenligt sätt

23.11.2021 Riksarkivets verksamhetsställe i Vasa måste bevaras 

7.10.2021 Landskapsdirektörerna om utkastet till plan- och bygglag: Ändra inte det som fungerar

2.9.2021 Nedskärningar i forskningsfinansieringen måste stoppas (på finska)

1.9.2021 Ställningstagande från landskapsdirektörerna i Västra Finland angående Trafikledsverkets investeringsprogram (på finska)

15.6.2021 Ställningstagande kring reformen av TEN-T (på finska)

21.5.2021 Batterifabriksprojektet påverkar alla de österbottniska landskapen positivt

8.4.2021 Flygtrafiken till landskapen måste upprätthållas (på finska)

26.3.2021 Landskapen i Västra Finland redo för 6G (på finska)

9.12.2020 Återhämtningsmedlen i Finlands program för hållbar tillväxt måste riktas effektivt och ändamålsenligt i landet

21.10.2020 Flera skäl att satsa på stambanan (på finska)

14.9.2020 Ställningstagande om fem landskapsflygfält (på finska)

9.9.2020 Österbottens organisationsdelegation: Finansieringen till organisationer och föreningar måste säkerställas på ett hållbart sätt

7.9.2020 Exporten behöver stöd genom coronakrisen (på finska)

3.9.2020 Landskapen: Tillståndsprocesserna för utländsk arbetskraft måste förenklas (på finska)

24.6.2020 React-EU-medlen bör riktas effektivt och ändamålsenligt 

2.6.2020 Det behövs inga fler naturskyddsområden i kvarken 

7.4.2020 Riksväg 3-gruppen föreslår att reparationer på riksväg 3 påbörjas snabbt (enbart på finska)

11.3.2020 Österbottens förbund och kommunerna i Österbotten understöder att behovs-prövningen ska avskaffas 

11.10.2019 Stambanan plus: Finansiering för banan mellan Böle och Riihimäki (enbart på finska)

6.9.2019 Anslag för förbättring av riksväg 3 bör anvisas

2.9.2019 75 miljoner euro bör anvisas för planeringen av stambanan

13.6.2019 EU måste stöda utvecklingen i alla regioner i Finland på ett likvärdigt sätt

Västra Finlands gemensamma sammanfattning av förslag till regeringsprogrammet 2019–2023 (enbart på finska)

11.4.2019 Uppdatering av landskapsdirektörernas förslag till regeringsprogrammet (enbart på finska)

4.3.2019 Utbildningens framtid hotas (enbart på finska)

4.1.2019 Om stambanan inte rustas upp stannar Finland (enbart på finska)

20.9.2018 Läntisten maakuntien raideliikennettä nopeutettava (enbart på finska)

18.9.2018 Landskapen på västkusten kräver att riksväg 8 ska vara en del av stomnätet

14.5.2018 Fristående regionalbyråer för Rundradion till de österbottniska landskapen (enbart på finska)

13.4.2018 Cohesion Policy has to remain a priority - West Finland emphasises growth, innovation, expertise and employment (enbart på engelska)

 

 

Ota yhteyttä

Kimmo Riusala
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Landsbygdsutveckling, intressebevakning, utbildnings- och högskolepolitik, framtidsarbete och prognostisering