Intressebevakning

Förbundet är den viktigaste intressebevakaren i landskapet med målet att stärka Österbottens konkurrenskraft. För att nå det målet jobbar vi bland annat med att påverka statliga beslut som berör landskapet. Våra främsta målgrupper är Finlands riksdag, regeringen, de centrala ministerierna samt centralorganisationer för olika intressegrupper och näringslivet. Intressebevakningen kräver ett långsiktigt och brett samarbete och arbetsfördelning med olika parter i landskapet.

Regeringsprogram 2019–2023: Export-Finlands konkurrenskraft i skick

Österbottens förbund föreslår att i Finlands regeringsprogram för åren 2019–2023 sätts säkerställande av export-Finlands verksamhetsförutsättningar i fokus. Det behövs till exempel åtgärder för att främja tillgången på arbetskraft och ett nationellt utvecklingsprogram för att hjälpa mindre företag att dra nytta av digitaliseringen.

Österbottens förbunds detaljerade förslag till regeringsprogrammet finns här. Förslagen är grupperade under sex huvudteman. För varje förslag finns ett sammandrag där de konkreta åtgärderna för förslaget framgår. Rubrikerna (s.4) är länkar till dessa sidor.

Utlåtanden och ställningstaganden

Här publicerar vi ett urval av ställningstaganden samt utlåtanden som begärts av Österbottens förbund.

7.10.2021 Landskapsdirektörerna om utkastet till plan- och bygglag: Ändra inte det som fungerar

2.9.2021 Nedskärningar i forskningsfinansieringen måste stoppas (på finska)

1.9.2021 Ställningstagande från landskapsdirektörerna i Västra Finland angående Trafikledsverkets investeringsprogram (på finska)

15.6.2021 Ställningstagande kring reformen av TEN-T (på finska)

21.5.2021 Batterifabriksprojektet påverkar alla de österbottniska landskapen positivt

8.4.2021 Flygtrafiken till landskapen måste upprätthållas (på finska)

26.3.2021 Landskapen i Västra Finland redo för 6G (på finska)

9.12.2020 Återhämtningsmedlen i Finlands program för hållbar tillväxt måste riktas effektivt och ändamålsenligt i landet

21.10.2020 Flera skäl att satsa på stambanan (på finska)

14.9.2020 Ställningstagande om fem landskapsflygfält (på finska)

9.9.2020 Österbottens organisationsdelegation: Finansieringen till organisationer och föreningar måste säkerställas på ett hållbart sätt

7.9.2020 Exporten behöver stöd genom coronakrisen (på finska)

3.9.2020 Landskapen: Tillståndsprocesserna för utländsk arbetskraft måste förenklas (på finska)

24.6.2020 React-EU-medlen bör riktas effektivt och ändamålsenligt 

2.6.2020 Det behövs inga fler naturskyddsområden i kvarken 

7.4.2020 Riksväg 3-gruppen föreslår att reparationer på riksväg 3 påbörjas snabbt (enbart på finska)

11.3.2020 Österbottens förbund och kommunerna i Österbotten understöder att behovs-prövningen ska avskaffas 

11.10.2019 Stambanan plus: Finansiering för banan mellan Böle och Riihimäki (enbart på finska)

6.9.2019 Anslag för förbättring av riksväg 3 bör anvisas

2.9.2019 75 miljoner euro bör anvisas för planeringen av stambanan

13.6.2019 EU måste stöda utvecklingen i alla regioner i Finland på ett likvärdigt sätt

Västra Finlands gemensamma sammanfattning av förslag till regeringsprogrammet 2019–2023 (enbart på finska)

11.4.2019 Uppdatering av landskapsdirektörernas förslag till regeringsprogrammet (enbart på finska)

4.3.2019 Utbildningens framtid hotas (enbart på finska)

4.1.2019 Om stambanan inte rustas upp stannar Finland (enbart på finska)

20.9.2018 Läntisten maakuntien raideliikennettä nopeutettava (enbart på finska)

18.9.2018 Landskapen på västkusten kräver att riksväg 8 ska vara en del av stomnätet

14.5.2018 Fristående regionalbyråer för Rundradion till de österbottniska landskapen (enbart på finska)

13.4.2018 Cohesion Policy has to remain a priority - West Finland emphasises growth, innovation, expertise and employment (enbart på engelska)

 

 

Ota yhteyttä

Riusala Kimmo IMG 9981
Kimmo Riusala
Regionutvecklingsexpert
Landsbygdsutveckling, intressebevakning, utbildnings- och högskolepolitik, framtidsarbete och prognostisering