Edunvalvonta

Pohjanmaan liitto on tärkein maakunnallinen edunvalvoja. Edunvalvonnan tavoitteena on Pohjanmaan kilpailukyvyn vahvistaminen. Tähän pyrimme muun muassa vaikuttamalla valtion maakuntaa koskeviin päätöksiin. Edunvalvonnan tärkeimmät kohderyhmät ovat Suomen eduskunta, hallitus, ministeriöt, eri sidosryhmät ja elinkeinoelämä. 

Lisää kierroksia Pohjanmaan kilpailukykyyn

Pohjanmaalle on suunnitteilla merkittäviä teollisia investointeja, jotka vahvistavat maakunnan roolia Suomen vientirannikon ja hiilineutraalin teollisuuden veturina. Nyt onkin erittäin tärkeää suunnata kehittämistoimenpiteitä alueille, joissa on todellista potentiaalia saada Suomen talous pysyvälle kasvu-uralle

Viisi ratasta, joissa teksti. Vihreä ratas, teksti Pohjanmaan edunvalvonta. Neljä oranssia ratasta. Ratas-teksti hyvä saavutettavuus, ratas-teksti alueen pito- ja vetovoima, ratas-teksti osaava työvoima, ratas-teksti TKI-rahoitus..

Pohjanmaan pito- ja vetovoiman kehittäminen, hyvän saavutettavuuden edistäminen sekä osaavan työvoiman ja riittävän TKI-rahoituksen varmistaminen ovat keskeisiä Pohjanmaan liiton edunvalvontatyötä ohjaavia tavoitteita. 

Yhteistyöstä vipuvoimaa

Edunvalvonta edellyttää pitkäjänteistä ja laajaa yhteistyötä sekä työnjakoa maakunnan eri toimijoiden kesken. Yhteistyö muiden maakuntien kanssa on keskeisessä asemassa esimerkiksi liikenneinfraan ja EU-rahoitukseen liittyvissä teemoissa. Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto tarjoaa Pohjanmaan liitolle suoran yhteyden Brysseliin ja EU-instituutioihin. Liitto on edustettuna myös lukuisissa pohjoismaisissa ja eurooppalaisissa edunvalvonta- ja yhteistyöjärjestöissä.

Pohjanmaan liiton keskeisiä edunvalvontakohteita löydät täältä.

Lausunnot ja kannanotot

Alla julkaisemme valikoiden Pohjanmaan liitolta pyydettyjä lausuntoja sekä liiton kannanottoja.

18.3 Kannanotto kotimaisen ruuantuotannon puolesta

18.1.2022 TEN-T: Kattavan verkon tulee palvella tarkoituksen mukaisesti ydinverkkokäytävien laajenemista

23.11.2021 Kansallisarkiston Vaasan toimipaikka on säilytettävä

7.10.2021 Maakuntajohtajat kaavoitus- ja rakentamislakiluonnoksesta: Ehjää ei pidä korjata

2.9.2021 Tutkimusrahoituksen leikkaukset on peruttava

1.9.2021 Länsi-Suomen maakuntajohtajien kannanotto Väyläviraston investointiohjelmasta

15.6.2021 Kannanotto TEN-T suuntaviivauudistukseen

21.5.2021 Akkutehdashankkeesta hyötyvät kaikki pohjalaismaakunnat

8.4.2021 Maakuntien lentoliikenne on säilytettävä

26.3.2021 Länsi-Suomi matkalla kohti 6G:tä

9.12.2020 Suomen kestävän kasvun ohjelman elvytysrahat on kohdennettava kansallisesti tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti

21.10.2020 Useita syitä panostaa päärataan 

14.9.2020 Kannanotto maakuntalentokentistä 

9.9.2020 Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta: Järjestöjen ja yhdistysten rahoitus turvattava kestävällä tavalla

7.9.2020 Vienti tarvitsee tukea yli koronakriisin

2.9.2020 Maakunnat: Ulkomaisen työvoiman lupaprosessien sujuvoittaminen

24.6.2020 React-EU-aloitteen varojen kohdentaminen tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti

2.6.2020 Merenkurkkuun ei tarvita lisää luonnonsuojelualueita 

7.4.2020 Valtatie 3 -ryhmä ehdottaa, että korjaukset valtatiellä 3 aloitetaan pian

11.3.2020 Pohjanmaa kannattaa saatavuusharkinnasta luopumista

11.10.2019 Päärata plus: Rahoitus radalle Pasilan ja Riihimäen välillä 

6.9.2019 Valtatien 3 parantamiselle osoitettava määrärahat 

2.9.2019 Pääradan suunnittelulle osoitettava 75 miljoonaa euroa 

13.6.2019 EU:n tuettava kaikkien suomalaisten alueiden kehitystä tasapuolisesti

Läntisen Suomen yhteisesti kootutu hallitusohjelmatavoitteet 2019–2023

11.4.2019 Maakuntajohtajien hallitusohjelmatavoitteiden päivitys

4.3.2019 Koulutuksen tulevaisuus uhattuna

4.1.2019 Jos päärataa ei laiteta kuntoon, Suomi pysähtyy

20.9.2018 Läntisten maakuntien raideliikennettä nopeutettava

18.9.2018 Länsirannikon maakunnat vaativat valtatietä 8 osaksi runkoverkkoa

14.5.2018 Pohjalaismaakuntiin omat itsenäiset Yleisradion aluetoimistot

13.4.2018 Cohesion Policy has to remain a priority - West Finland emphasises growth, innovation, expertise and employment (ainoastaan englanniksi)

Ota yhteyttä

Kimmo Riusala
Aluekehitysasiantuntija
etunimi.sukunimi(at)obotnia.fi
Maaseudun kehittäminen, edunvalvonta, koulutus- ja korkeakoulupolitiikka, tulevaisuustyö ja ennakointi