Yhteistyö ja edunvalvonta

Liitto on tärkein maakunnallinen edunvalvoja tavoitteenaan Pohjanmaan kilpailukyvyn vahvistaminen. Tähän pyrimme muun muassa vaikuttamalla valtion maakuntaa koskeviin päätöksiin. Edunvalvonnan tärkeimmät kohderyhmät ovat Suomen eduskunta, hallitus, keskeiset ministeriöt sekä eri sidosryhmien ja elinkeinoelämän keskusjärjestöt. Edunvalvonta edellyttää pitkäjänteistä ja laajaa yhteistyötä ja työnjakoa maakunnan eri toimijoiden kanssa.

vasa hamn och wasaline

Yhteistyötä monella tasolla

Kunnallinen yhteistyö on meille kuntayhtymänä luonnollisesti etusijalla. Omistajakuntien ohjaus toimintaan tulee luottamushenkilöhallinnon ja kunnanjohtajakokousten myötä.

Maakunnan tasolla tärkeä toimija on maakunnan yhteistyöryhmä (MYR). Siihen kuuluu liiton edustajien lisäksi jäseniä valtionhallinnosta sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöistä.

Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa liitolla on tiivistä yhteistyötä monilla aloilla.

EU-toimistomme Brysselissä on tärkeä edunvalvonnan kanava EU:n suuntaan.