Årets by

Årets by i Österbotten väljs årligen som ett samarbete mellan Aktion Österbotten och Österbottens förbund.

2023 Oxkangar, Vörå
2022 Skaftung, Kristinestad
2020 Komossa, Vörå
2019 Kovjoki, Nykarleby
2018 Singsby, Korsholm
2017 Rangsby, Närpes
2016 Södra Vallgrund, Korsholm
2015 Älvbyarna, Korsholm
2014 Nederpurmo, Pedersöre
2013 Bergö, Malax
2012 Särkimo-Brudsund, Vörå
2011 Harrström, Korsnäs
2010 Bennäs, Pedersöre
2009 Hankmo byar, Korsholm
2008 Småbönders, Kronoby
2007 Perus, Kristinestad
2006 Molpe, Korsnäs
2005 Öja, Karleby
2004 Lappfjärd, Kristinestad
2003 Sundom, Vasa
2002 Henriksdal, Kristinestad
2001 Kortjärvi, Kronoby