Jobba hos oss

Österbottens förbund bevakar invånarnas, näringslivets och kommu­nernas intressen i Österbotten. Våra huvudsakliga uppgifter är regionutveckling, regionplanering, intressebevakning och främjande av kultur.

Till det treåriga projektet Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient Cities and Regions

söker vi till Österbotten en

Regional samordnare

Projektet har utsetts till ett huvudprojekt inom EU:s finansieringsprogram Interreg Baltic Sea Region. Projektet förbättrar med hjälp av lokala resurser den kulturella och sociala flexibiliteten samt hållbarheten, vilket behövs för att övervinna utmaningar när det gäller social service, ekonomi, turism och kultur i mindre städer och regioner i Östersjöländerna. Målet är att få till stånd en myndighetsdriven handlingsplan för kultur och resiliens, stötta genomförandet av den genom gemensamt lärande samt lyfta fram utvalda städer och regioner som kulturpärlor i Östersjöområdet.

I ditt arbete ansvarar du för att utföra och administrera de deluppgifter i projektet som ankommer på Österbottens förbund (bl.a. utformning av och pilotförsök med ett program för kollegialt lärande) samt samarbete med andra parter och partnerorganisationer i projektet. Huvudgenomförare av projektet är Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS).

Vi förutsätter att du har en lämplig högre högskoleexamen, starka kunskaper i engelska i både tal och skrift samt god organisations- och kommunikationsförmåga. Praktisk erfarenhet av planering och genomförande av program för kollegialt lärande samt EU:s finansieringsinstrument och genomförande och förvaltning av projekt som finansieras genom dem är önskvärt.

Skicka en fritt formulerad ansökan och cv senast 30.11.2022 kl. 15 till Österbottens förbunds registratorskontor (kirjaamo@obotnia.fi), PB 174, 65101 Vasa, besöksadress: Sandögatan 6 B. Märk ansökan med ”Regional samordnare”.

Arbetet börjar i början av 2023. Det exakta startdatumet överenskoms före årsskiftet, så snart som finansieringsprogrammets förvaltningsmyndighet har godkänt de formaliteter som krävs för att inleda projektet. Projektet avslutas 31.3.2026. Lönesättningen motsvarar den för experter vid Österbottens förbund. Andra anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Ytterligare information ger: kulturchef Tarja Hautamäki, tfn 044 723 5007, e-post: tarja.hautamaki@obotnia.fi


Västra Finlands Europakontor ledigförklarar uppgiften som

EU-SAKKUNNIG

Till en utsiktsplats i en arbetsmiljö med högt tempo söker vi en sakkunnig med förmåga att nätverka för att följa och påverka utarbetandet av EU:s politik och hålla intressenterna underrättade om EU-lagstiftning och programförberedelser.

Som EU-sakkunnig fokuserar du i arbetet speciellt på EU:s forsknings- och innovationspolitik och särskilda finansieringsinstrument, utbildningspolitik och kompetensområden inom smart specialisering i regionerna i Västra Finland. I ditt arbete representerar du Västra Finland i europeiska nätverk och gentemot EU:s institutioner genom att bland annat lyfta fram regionens kärnkompetenser och stödja regionala aktörer som deltar i europeiska projekt. I arbetet ingår också varierande intressebevakningsuppgifter.

Vi förutsätter att den som väljs till uppdraget har en lämplig högre högskoleexamen och starka muntliga och skriftliga färdigheter i engelska, samt god presentations- och kommunikationsförmåga. Praktisk erfarenhet av EU:s institutioner och nätverk, regionala utvecklingsuppgifter eller EU:s särskilda finansieringsprogram är en bra utgångspunkt för uppgiften.

WFEO representerar fyra landskap i Bryssel: Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Finland. Vi har ett nära samarbete med landskapsförbunden och regionala aktörer i området, t.ex. städer, utvecklingsföretag och universitet.

Den EU-sakkunniga är stationerad vid Västra Finlands Europakontor i Bryssel. Arbetet innebär tidvis resor. Skicka in din ansökan med CV under rubriken "EU-sakkunnig" via e-post till kirjaamo@obotnia.fi. Ansökningstiden går ut 7.11.2022 kl. 15.00 (finsk tid).

Befattningen kommer att tillsättas i början av 2023 enligt överenskommelse. Lön och andra anställningsförmåner utgår enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Ytterligare information

Upplysningar om anställningen lämnas av Emilia Pernaa, direktör för Europakontoret, tfn +32 479 972 776

 

Logo West Finland European Office


Praktikplatser

Ansökningar om praktikplatser vid Österbottens förbund kan skickas till registratorskontoret på adressen kirjaamo@obotnia.fi.