Jobba hos oss

Österbottens förbund bevakar invånarnas, näringslivets och kommunernas intressen i Österbotten. Våra huvudsakliga uppgifter är regionutveckling, regionplanering, intressebevakning och främjande av kultur.


Vi behöver en efterträdare för vår långvariga medarbetare och söker nu en

ekonomiansvarig

för mångsidiga uppgifter inom ekonomiadministrationen.

Som ekonomiansvarig har du ett övergripande ansvar för förbundets bokföring, ekonomiadministrationens dagliga funktion och ekonomiuppföljningen. Du deltar i budgeteringen och ansvarar för sifferuppgifterna i bokslutet. Du ser till att våra ekonomiska system är uppdaterade och är huvudanvändare för ekonomiprogrammen.

Den ekonomiska uppföljningen, avstämningarna, statistiken och många andra uppgifter förutsätter att du arbetar självständigt och har förmåga att ta ansvar för rutiner. Ett viktigt delområde är att bistå de egna projekten med månadsrapporter och rådgivning.

Du är redovisningsmerkonom, tradenom eller ekonom. Vi värdesätter att du har gedigen och bred erfarenhet av ekonomiadministration. Det är viktigt att du kan hålla i och ansvara för helheter. Inom förbundet arbetar vi både på finska och svenska, så vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i bägge språken.

Vi ser gärna att du börjar under våren. Prövotid tillämpas. Uppgiftsbeskrivningen kan vid behov anpassas enligt din erfarenhet och kompetens.

Sänd din ansökan per e-post till kirjaamo@obotnia.fi senast måndag 27.3.2023 kl. 12.00. Rubricera meddelandet ”Ekonomiansvarig”.

Mer information om platsen ger landskapsdirektör Mats Brandt, tfn 044 493 4576 tisdag 7.3 kl. 10–10.30 samt kl. 9–9.30 torsdag 9.3, onsdag 15.3 och fredag 24.3.

 


Praktikplatser

Ansökningar om praktikplatser vid Österbottens förbund kan skickas till registratorskontoret på adressen kirjaamo@obotnia.fi.