Jobba hos oss

Österbottens förbund bevakar invånarnas, näringslivets och kommu­nernas intressen i Österbotten. Våra huvudsakliga uppgifter är regionutveckling, regionplanering, intressebevakning och främjande av kultur.

För närvarande har vi inga lediga befattningar.

 


Praktikplatser

Ansökningar om praktikplatser vid Österbottens förbund kan skickas till registratorskontoret på adressen kirjaamo@obotnia.fi.