Jobba hos oss

Österbottens förbund bevakar invånarnas, näringslivets och kommunernas intressen i Österbotten. Våra huvudsakliga uppgifter är regionutveckling, regionplanering, intressebevakning och främjande av kultur.

Till det tvååriga projektet Kultur tillsammans med erfarenhetsexperten söker vi nu en 

Projektchef

 

för att utveckla den frivilliga verksamheten inom kulturen så att tröskeln för landskapets invånare att delta i kulturevenemang blir lägre. Med kultur och konst stärks befolkningens välmående och hälsa samt delaktighet och samhörighet. Syftet är att integrera de strukturer som stöder och främjar den frivilliga kulturverksamheten med kommunernas service och utveckla samarbetsmodeller för tredje sektorns aktörer och kommunerna för genomförandet av den frivilliga kulturverksamheten.

Som projektchef ska du tillsammans med olika samarbetsparter kartlägga den frivilliga verksamheten inom kulturen i Österbotten, precisera projektets åtgärdsplan, planera och genomföra utbildningar för frivilliga och kulturaktörer. Du ansvarar också för det material och de rapporter som behövs inom projektet, du arrangerar evenemang och ansvarar för rapporteringen till Österbottens förbund och till undervisnings- och kulturministeriet som finansierar projektet.

Vi förutsätter att du har en lämplig högskoleexamen och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och svenska. Du är samarbetsvillig, har god organisations- och kommunikationsförmåga och kan tänka dig att resa inom landskapet Österbotten. När det behövs kan du vara flexibel gällande arbetstiden.

Vi värdesätter praktisk erfarenhet av att koordinera frivilligarbete inom kommunsektorn.

Skicka en fritt formulerad ansökan med CV senast 31.1.2023 kl. 15.00 till Österbottens förbunds registratur: kirjaamo@obotnia.fi, postadress PL 174, 65101 Vasa, besöksadress Sandögatan 6 B. Märk ansökan ”Kultur tillsammans med erfarenhetsexperten”.

Arbetet inleds enligt överenskommelse möjligast snabbt efter att ansökningstiden gått ut. Projektet tar slut 31.12.2024. Lönesättningen motsvarar den för experter vid Österbottens förbund. Övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Ytterligare information ger kulturchef Tarja Hautamäki, tfn 044 723 5007, e-post tarja.hautamaki@obotnia.fi.


Västra Finlands Europakontor, WFEO, söker praktikant

Är du intresserad av EU-politik och regional utveckling? Vill du jobba i en internationell miljö och representera Västra Finland? Är du bra på kommunikation i olika kanaler? Om du svarade ja så söker vi en praktikant till Västra Finlands Europakontor, WFEO, i Bryssel för en period på ungefär ett år från och med mitten av april 2023. Ansökningstid till 6.2.2023,

Läs mer på Västra Finlands Europakontors webbsida (på finska)


Praktikplatser

Ansökningar om praktikplatser vid Österbottens förbund kan skickas till registratorskontoret på adressen kirjaamo@obotnia.fi.