Digitalt stöd

Regional koordinering av digitalt stöd i Österbotten

I Österbotten har man sedan hösten 2018 utvecklat digitalt stöd, dvs. stöd för att uträtta ärenden digitalt. Verksamheten koordineras av Österbottens förbund och finansieras av finansministeriet. Som nationell stödenhet fungerar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Centralt i verksamheten är att:

 • Samla information om utbud och behov av digitalt stöd i Österbotten
 • Koordinera och utveckla ett nätverk för aktörer inom digitalt stöd
 • Stöda utvecklingen av det digitala stödets tillgänglighet och utbud
 • Stöda och utveckla information och kommunikation om digitalt stöd

Österbottens pilotprojekt med digitalt stöd: 1.10.2018–31.12.2019 (fem pilotlandskap deltog)

Regional koordinering av digitalt stöd i Österbotten: 1.1–31.10.2020 (14 landskap deltar)

Digituki-projektets logo

Varför är utveckling av digitalt stöd viktigt?

Digitala färdigheter är en ny medborgarfärdighet, som möjliggör en smidigare vardag. Det digitala hör till oss alla, men allt behöver man inte kunna själv. Stöd för att sköta ärenden digitalt och för att lära sig digitala färdigheter finns att tillgå. Det digitala stödets aktörer erbjuder praktisk hjälp och uppmuntrar till inlärning.

Tillsammans gör vi digitala färdigheter till en ny medborgarfärdighet.

Vad är digitalt stöd?

Digitalt stöd är stöd i användning av elektroniska tjänster och enheter med syfte att hjälpa kunden använda elektroniska enheter och tjänster självständigt och säkert. 

Digitalt stöd kan ges i olika former:

 • Fjärrstöd: chatt-, telefon- och videostöd, kalla servicepunkter 
 • Närstöd: servicepunkter, kamratstöd, stöd i hemmet 
 • Utbildningar: nätutbildningar, medborgarinstitut, kurser.

Det digitala stödets innehåll kan variera från handledning i användning av elektroniska tjänster till att installera och ta i bruk applikationer.

Illustration av människor och pratbubblor med texten Digituki

 

Nätverket för digitalt stöd

Alla aktörer inom det digitala stödet i Österbotten är välkomna med  nätverket. I nätverket för digitalt stöd:

 • blir du bekant med andra aktörer på området och handledningen av kunder underlättas
 • får du nya idéer och kan dela god praxis
 • får du stöd och nytt kunnande i ditt arbete
 • kan du förverkliga nya samarbetsformer och gemensamma evenemang

Genom att vara en del av nätverket för digitalt stöd är du med och gör digitala färdigheter till en ny medborgarfärdighet. Tillsammans säkerställer vi, att alla har jämlika möjligheter att uträtta ärenden elektroniskt och att vid behov få hjälp med det.

Du kan delta i nätverkets verksamhet så som det passar dig bäst – aktivt, då och då eller genom att motta information om verksamheten.

Eftersom vi fortsättningsvis vill erbjuda nätverket för digitalt stöd en möjlighet att diskutera, utveckla tillsammans och dela information och material har vi tagit i bruk Teams. I Teams ordnar vi träffar och informationstillfällen. Man kan även föra diskussioner med nätverkets övriga medlemmar i Teams, via chat eller genom att ringa.

Om du vill ansluta dig till Teams för Österbottens nätverk för digitalt stöd, men ännu inte har fått en inbjudan, ta kontakt!

Material

Utveckling av digitalt stöd i ett nötskal (PDF)

Läs mera

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fungerar som nationell stödenhet för dem som ordnar digitalt stöd.

Suomidigi (endast på finska): Information, erfarenheter och redskap gällande den offentliga sektorns digitalisering. För dig som utvecklar eller digitaliserar offentliga tjänster.

 

Ta kontakt

Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi