Regionutveckling och finansiering

Vårt arbete går ut på att skapa förutsättningar för en balanserad utveckling av landskapet och ekonomisk tillväxt. Vi vill också öka Österbottens konkurrenskraft och österbottningarnas välfärd. Tillsammans med övriga aktörer i landskapet ställer vi upp långsiktsmål och fastställer de åtgärder som behövs på kort sikt för att nå målen.

Våra verktyg inom regionutveckling är:

I det internationella Österbotten finns alla väsentliga element för en positiv utveckling. Landskapets framtid är global, men handlingarna lokala. 

Den positiva utvecklingen sammanfattas av visionen
Ny energi i Österbotten – kraft ur hög kompetens, kulturell mångfald och stark sammanhållning.

En man och en kvinna arbetar vid ett båtbyggeri

Båtindustri i Jakobstadsregionen. Foto: André Gripenberg

Finansiering

Finansiering för olika slags projekt kan sökas hos Österbottens förbund. Vi har tillgång till följande finansieringsinstrument:

 

Ta kontakt

Maria Backman
Utvecklings- och näringslivschef
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Niklas Ulfvens
Regionutvecklingsdirektör
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi