LARS

Österbottens förbund är samordnande stödmottagare i Interreg Baltic Sea Region -projektet LARS - Learning Among Regions on Smart specialisation.

Projektets mål är att stärka regionala innovationssystem genom transnationellt lärande. Idén med smart specialisering är att regioner hittar sina egna starka sidor och sin egen spetskompetens, som de sedan använder för att konkurrera på de globala marknaderna.

Innovationsnätverk kartläggs

LARS-projektet kartlägger de medverkande regionernas innovationsnätverk och lyfter fram goda exempel på samarbete mellan företag, universitet och den offentliga sektorn. Österbottens förbund samordnar LARS-projektet. De övriga partnerna kommer från Sverige, Norge, Tyskland, Litauen och Lettland. Projektet pågår fram till september 2020.

LARS är ett BSR Stars-flaggskeppsprojekt.

LARS-projektets webbplats

Front page of the LARS project Newsletter

Ta kontakt

Jerker Johnson
Regionutvecklingsexpert, internationell koordinator
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi