Aktörer inom digitalt stöd i Österbotten

Många olika aktörer erbjuder hjälp med att uträtta ärenden elektroniskt och i användningen av elektroniska enheter.

Myndigheter har en lagstadgad skydighet att handleda i användningen av de tjänster de erbjuder. Då tjänsterna digitaliseras innebär detta, att vi alla har möjlighet att få råd i användningen av en myndighets digitala tjänster.

Även många företag erbjuder riktat stöd i användningen av de tjänster de erbjuder, t.ex. banker, försäkringsbolag, mediahus och butiker.

Allmänt stöd, dvs. stöd för att öka kunnandet, som inte är knutet till specifika tjänster, finns att tillgå på biblioteken och medborgarinstituten samt inom tredje sektorn. T.ex. många pensionärföreningar ordnar stöd och handledning för sina medlemmar.

Enhetsstöd och handledning i hur man använder olika enheter erbjuds av företag. Man kan även få enhetsstöd vid vissa bibliotek och medborgarinstitut samt av föreningar.

Nedan hittar du information om det digitala stödets aktörer i Österbotten.

-        Bibliotek, ca 50 st

-        Medborgarinstitut, 13 st

-        Servicepunkter, 10 st

-        Rådgivningstjänster för invandrare, 4 st

-        Övriga offentliga tjänster (social- och hälsovård, sjukvård, integrationstjänster, ungdomstjänster)

-        Statliga myndigheter

-        Pensionärsföreningar

-        Andra föreningar

-        Läroanstalter

-        Företag

Är du givare eller anordnare av digitalt stöd? Välkommen med i Österbottens nätverk för digitalt stöd! Ta kontakt med oss så berättar vi mera.

Människor på mässa. Ihmisiä messuilla.