Österbottens landskapsplan 2040

Landskapsplanen trädde ikraft 11.9.2020

Planen godkändes på landskapsfullmäktiges möte 15.6.2020 och landskapsstyrelsen beslutade 31.8.2020 att Österbottens landskapsplan 2040 träder ikraft i enlighet med 201 § i markanvändnings- och bygglagen. Härmed ersätter Österbottens landskapsplan 2040 Österbottens landskapsplan och dess etapplaner.

Landskapsplanen är en s.k. helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och dess olika samhällsfunktioner. Målet för den nya landskapsplanen är att Österbotten ska år 2040 vara en konkurrenskraftig region med välmående befolkning och god livsmiljö. I planen konkretiseras målen i form av principer för region- och samhällsstrukturen samt områdesanvändningen och i form av områdesreserveringar för bland annat service, trafik, kulturmiljöer, rekreation och energiförsörjning.

Glada människor i Ditt Österbotten-logon.

Ta kontakt

Holm Ann IMG 9795
Ann Holm
Regionplaneringsdirektör

Landskapsplanen 2040, illustration av Linda Saukko-Rauta

Landskapsplanen 2040, illustration av Linda Saukko-Rauta