Pohjanmaan maakuntakaava 2040

Maakuntakaava on tullut voimaan 11.9.2020

Kaava hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 15.6.2020 ja maakuntahallitus päätti 31.8.2020, että Pohjanmaan maakuntakaava 2040 tulee voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti. Voimaan tullessaan Pohjanmaan maakuntakaava 2040 korvaa Pohjanmaan maakuntakaavan ja sen vaihekaavat.

Maakuntakaava on n.s. kokonaismaakuntakaavana, joka käsittää koko maakunnan ja sen eri yhteiskuntatoiminnot. Uuden maakuntakaavan tavoitteena on, että vuonna 2040 Pohjanmaa on kilpailukykyinen alue, jossa väestö voi hyvin ja jossa on hyvä elinympäristö. Kaavassa tavoitteet konkretisoidaan alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä alueiden käytön periaatteiksi ja muun muassa palveluja, liikennettä, kulttuuriympäristöjä, virkistystä ja energiahuoltoa koskeviksi aluevarauksiksi. Uusi maakuntakaava korvaa Pohjanmaan maakuntakaavan 2030 ja sen vaihemaakuntakaavat.

Käytä digitaalista karttapalvelua

slogan element

Avointa vuorovaikutusta

Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laadinnassa toimitaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Tärkeä osa kaavaprosessia ja lähtökohta onnistuneelle kaavaratkaisulle on selvittää, mitkä asiat ovat tärkeitä Pohjanmaan asukkaille ja toimijoille.

Landskapsplanen2040 bild Maakuntakaava2040 kuva

Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 laatimisesta 27.1.2014. Maakuntahallitus hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman 21.12.2015. Maakuntahallitus päätti asettaa Pohjanmaan maakuntaluonnoksen 2040 nähtäville 29.1.2018. Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.2.–9.3.2018. Maakuntahallitus käsitteli lausunnot ja mielipiteet sekä hyväksyi liiton vastineet kokouksessaan 28.5.2018. Kaavaehdotuksen lausuntoaika oli viranomaisille 3.6.–16.8. ja kunnille 3.6.–13.9. Lausuntojen yhteenvedosta ja niiden vastineista keskusteltiin viranomaisneuvottelussa 22.10.2019. Vastineet ja päivitetty kaavaehdotus hyväksyttiin maakuntahallituksessa 2.12.2019. Päivitetty kaavaehdotus oli nähtävillä 9.12.2019–31.1.2020. Muistutuksia saapui yhteensä 82. Vastineet hyväksyttiin maakuntahallituksessa 24.2.2020 ja 20.4.2020.