Österbottens landskapsplan 2040

Utkastet till Österbottens landskapsplan 2040 läggs fram

Österbotten är på väg att få en ny landskapsplan. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt den 29 januari 2018 att utkastet till landskapsplan 2040 läggs fram i förbundets ämbetsverk, på webbplatsen och i kommunerna i landskapet. Planen var framlagd från den 5 februari till den 9 mars.

Landskapsplanen blir en s.k. helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och dess olika samhällsfunktioner. Målsättningen är en godkänd plan i slutet av år 2019. Den nya landskapsplanen kommer att ersätta Österbottens landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner.

Använd den digitala karttjänsten

slogan element

En öppen dialog

Uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2040 sker genom en öppen och interaktiv dialog. En viktig del av planprocessen och utgångspunkten för en lyckad planlösning är att ta reda på vilka frågor som är viktiga för invånarna och aktörerna i Österbotten.

Vill du framföra en åsikt som behandlas i den politiska processen, skicka åsikten senast 9.3.2018 till adressen info@obotnia.fi eller Österbottens förbund, PB 174, 65101 Vasa.

 

 

Landskapsplanen2040 bild Maakuntakaava2040 kuva

 

Beslutet om att inleda arbetet med att uppgöra Österbottens landskapsplan 2040 fattades av landskapsstyrelsen 27.1 2014 och programmet för deltagande och bedömning godkändes av landskapsstyrelsen 21.12.2015.

Uppdaterat 13.03.2018, klockan 10.11, Marie Sjölind.