Österbottens landskapsplan 2040

Vi arbetar just nu med Österbottens landskapsplan 2040

Se hur du kan påverka arbetet med landskapsplanen under Var med och påverka till höger.

Landskapsplanen blir en s.k. helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och dess olika samhällsfunktioner. Målsättningen är en godkänd plan år 2018/2019. Den nya landskapsplanen kommer att ersätta Österbottens landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner.

slogan element

En öppen dialog

Uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2040 sker genom en öppen och interaktiv dialog. En viktig del av planprocessen och utgångspunkten för en lyckad planlösning är att ta reda på vilka frågor som är viktiga för invånarna och aktörerna i Österbotten.

Beslutet om att inleda arbetet med att uppgöra Österbottens landskapsplan 2040 fattades av landskapsstyrelsen 27.1 2014 och programmet för deltagande och bedömning godkändes av landskapsstyrelsen 21.12.2015.

Aktuellt

Landskapsstyrelsen godkände 23.5.2016 bemötandena till de utlåtanden och åsikter som erhållits om programmet för deltagande och bedömning.

Uppdaterat 15.12.2017, klockan 08.41, Harriet Skog-Mandell.