Österbottens landskapsplan 2040

Tack för alla utlåtanden och åsikter!

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt 29.1.2018 att utkastet till Österbottens landskapsplan 2040 läggs fram. Planutkastet var framlagt 5.2–9.3.2018. Österbottens förbund tackar för alla utlåtanden, åsikter och kommentarer. Landskapsstyrelsen behandlade dem samt godkände förbundets bemötanden på sitt möte 28.5.2018.

Landskapsplanen blir en s.k. helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och dess olika samhällsfunktioner. Målsättningen är en godkänd plan våren 2020. Den nya landskapsplanen kommer att ersätta Österbottens landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner.

Använd den digitala karttjänsten

Glada människor i Ditt Österbotten-logon.

En öppen dialog

Uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2040 sker genom en öppen och interaktiv dialog. En viktig del av planprocessen och utgångspunkten för en lyckad planlösning är att ta reda på vilka frågor som är viktiga för invånarna och aktörerna i Österbotten.

 

 

Vision för landskapsplanen 2040, tecknad.

 

Beslutet om att inleda arbetet med att uppgöra Österbottens landskapsplan 2040 fattades av landskapsstyrelsen 27.1 2014 och programmet för deltagande och bedömning godkändes av landskapsstyrelsen 21.12.2015.

Uppdaterat 13.11.2018, klockan 21.05, Marie Sjölind.