Kultur med en erfarenhetsexpert

Utbildning 9.4.2024: Hur börja med kulturell frivilligverksamhet

Välkommen på utbildningen Hur börja med kulturell frivilligverksamhet tisdag 9.4.2024 kl. 9-14 på Österbottens förbund, Sandögatan 6 B, 65101 Vasa. Utbildningen ordnas av projektet Kultur med en erfarenhetsexpert.

Utbildningen och lunchen är kostnadsfria. Resor på egen bekostnad. 
Utbildningen sker på finska, men materialet och diskussionen är på finska och svenska. Var och en pratar sitt eget modersmål.  

När du har slutfört utbildningen:
   
-  kommer du att ha kunskap om de grundläggande sakerna att tänka på när du startar upp verksamheten.   
-  kommer du att ha kunskap om de olika modellerna och sätten att genomföra kulturellt frivilligarbete.  
 
Du kommer också att få höra praktiska exempel på hur man startar upp ett Kulturkompis-projekt och lär dig om frivilligarbetets välfärdseffekter. 
 
Utbildare: Anne Porthén, verksamhetsledare och Hanna Virtanen, regionchef, från Medborgararenan.
 
Utbildningsprogrammet: 
 
9:00 Morgonkaffe och välkomsthälsning, Pia Timberg, projektledare, Kultur med en erfarenhetsexpert, Österbottens förbund  

9:15-11:15 Vad är kulturell frivilligverksamhet?  Anne Porthén, verkställande direktör, Kansalaisareena 

11:15-12:30 Lunch
 
12.30–14 Idéworkshop 
 
Idéworkshopen baserar sig på förmiddagsutbildningen och går ut på att ta fram idéer om hur den egna kommunen, organisationen eller föreningen kan organisera kulturellt frivilligarbete och hur man kan ordna verksamhet i samarbete med andra aktörer. Workshopen leds av Hanna Virtanen och Anne Porthén. 
 
Avslutningsvis berättar Hanna Virtanen om Medborgararenans nationella nätverk för koordinatorer inom frivilligverksamhet (Valikko) och den lokala nätverksgruppen (Valikkoryhmä) i Vasaområdet. Anne Porthén berättar kort om Medborgararenas verksamhet. 
 
Kom med och stärk ditt kunnande och dela med dig av din expertis i att främja delaktighet och välbefinnande. Under tillfället får du tips, stöd och kan hitta samarbetspartner för att starta upp kulturell frivilligverksamhet!
 
Mer information om utbildningen: Pia Timberg, 044 491 8957, pia.timberg@obotnia.fi 

Om projektet

Projektet Kultur med en erfarenhetsexpert utvecklar den kulturella frivilligverksamheten så att tröskeln för invånare i landskapet Österbotten och i Karleby stad att delta i kulturen ska sänkas. Samtidigt stärks befolkningens välfärd och hälsa samt delaktighet och samhörighet genom kultur ock konst.

Det är ofta brist på erfarenhet, vana och kunskap som hindrar människor från att delta i kulturen. Också ensamhet, brist på sällskap, fysiska hinder osv. kan sätta käppar i hjulet. Tröskeln att delta i kulturen kan bli lägre om man får sällskap av en vanare kulturbesökare (erfarenhetsexpert), som har kunskap om och erfarenhet av kulturutbudet och dess innehåll.

Svårigheten är ändå ofta att få den kulturella erfarenhetsexperten och den som behöver anlita experten att hitta varandra. Projektet tar sig an den uppgiften bl.a. genom att hjälpa både tillhandahållare av kulturtjänster och frivilligarbetare att lyckas i sitt arbete samt utveckla olika verksamhetsformer och strukturer.

Projektet är tvåårigt (2023–2024) och genomförs av Österbottens förbund i samarbete med samkommunens Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur enhet KulturÖsterbotten, städerna Vasa och Jakobstad, kommunerna Korsholm och Malax samt föreningen Art in Malakta.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat projektet ett specialunderstöd på 175 000 euro av anslaget för utveckling av kommunernas kulturverksamhet.

Ytterligare information:

Pia Timberg
Projektchef
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Projektet Kultur med en erfarenhetsexpert 9.10.2023–31.12.2024

Seija Punnonen
Kulturplanerare
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi