Kulttuuria kokemusasiantuntijan kanssa

Kulttuuria kokemusasiantuntijan kanssa -hankkeessa kehitetään kulttuurista vapaaehtoistoimintaa, jotta Pohjanmaan maakunnan ja Kokkolan kaupungin asukkaiden kynnys osallistua kulttuuriin madaltuisi. Samalla vahvistetaan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin.

Kulttuuriin osallistumista estää usein kokemuksen, tottumuksen ja tiedon puute. Myös yksinäisyys ja seuran puute, fyysiset esteet yms. voivat rajoittaa osallistumista. Kynnys osallistua kulttuuriin voi madaltua, jos seurana on tottuneempi kulttuurikävijä (kokemusasiantuntija) , jolla on tietoa ja kokemusta tarjolla olevista kulttuuripalveluista ja niiden sisällöistä.

Haasteena monesti kuitenkin on, kuinka kulttuurin kokemusasiantuntija ja hänen osaamistaan tarvitseva löytävät toisensa. Hankkeessa vastataan tähän haasteeseen mm. valmentamalla sekä kulttuuripalvelujen tuottajia että vapaaehtoistyöntekijöitä onnistumaan työssään sekä kehittämällä erilaisia toimintamalleja ja rakenteita.

Hanke on kaksivuotinen (2023-2024) ja Pohjanmaan liitto toteuttaa sen yhteistyössä Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur -kuntayhtymän KulturÖsterbotten-yksikön, Vaasan ja Pietarsaaren kaupunkien, Mustasaaren ja Maalahden kuntien sekä Art in Malakta -yhdistyksen kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle 175 000 euron erityisavustuksen kuntien kulttuuritoiminnan kehittämiseen tarkoitetusta määrärahasta.

Lisätietoja:

Pia Timberg
Projektipäällikkö
Kultuuria kokemusasiantuntijan kanssa -hanke 9.10.2023–31.12.2024

PUNNONEN SEIJA IMG 9852
Seija Punnonen
Kulttuurisuunnittelija