Kultur med en erfarenhetsexpert

Projektet Kultur med en erfarenhetsexpert utvecklar den kulturella frivilligverksamheten så att tröskeln för invånare i landskapet Österbotten och i Karleby stad att delta i kulturen ska sänkas. Samtidigt stärks befolkningens välfärd och hälsa samt delaktighet och samhörighet genom kultur ock konst.

Det är ofta brist på erfarenhet, vana och kunskap som hindrar människor från att delta i kulturen. Också ensamhet, brist på sällskap, fysiska hinder osv. kan sätta käppar i hjulet. Tröskeln att delta i kulturen kan bli lägre om man får sällskap av en vanare kulturbesökare (erfarenhetsexpert), som har kunskap om och erfarenhet av kulturutbudet och dess innehåll.

Svårigheten är ändå ofta att få den kulturella erfarenhetsexperten och den som behöver anlita experten att hitta varandra. Projektet tar sig an den uppgiften bl.a. genom att hjälpa både tillhandahållare av kulturtjänster och frivilligarbetare att lyckas i sitt arbete samt utveckla olika verksamhetsformer och strukturer.

Projektet är tvåårigt (2023–2024) och genomförs av Österbottens förbund i samarbete med samkommunens Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur enhet KulturÖsterbotten, städerna Vasa och Jakobstad, kommunerna Korsholm och Malax samt föreningen Art in Malakta.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat projektet ett specialunderstöd på 175 000 euro av anslaget för utveckling av kommunernas kulturverksamhet.

Ytterligare information:

Pia Timberg
Projektchef
Projektet Kultur med en erfarenhetsexpert 9.10.2023–31.12.2024

PUNNONEN SEIJA IMG 9852
Seija Punnonen
Kulturplanerare