Infohörna

Kulturvård II 1.5.-31.12.2019

Målet med projektet Kulturvård II var att integrera kultur som en del av såväl social- och hälsovårdstjänsterna som främjandet av hälsa och välfärd efter att landskaps- och vårdreformen strandade. Projektet var en fortsättning på projektet Kulturvård, som genomfördes i fjol.

Fortsättningsprojektet bestod av tre delprojekt. I Österbotten och Södra Österbotten lade fokus på att utveckla konst- och kulturbaserade välfärdstjänster för äldre. I Norra Savolax var tyngdpunkten att stöda kundens kulturella rättigheter och förbättra tillgängligheten till kultur inom social- och hälsovårdstjänster. I Egentliga Finland koncentrerade man sig på sjukvårdsdistriktets roll vid främjandet av kulturell välfärd.

Projektet administreradess och samordnades av Österbottens förbund. Delgenomförarna var Södra Österbottens och Norra Savolax förbund samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. 

Projektets slutrapport
Faktablad
Palett för konst- och kulturbaserade välfärdstjänster för äldre


Kulturvård 1.1 - 31.12.2018

projektets logo lev med konst

Kulturvård var ett samprojekt mellan sex landskap för att utreda hur konst- och kulturbaserade välfärdstjänster kan införas i social- och hälsovården. I Österbotten låg fokus på tjänster för äldre. 

Projektet var ett av regeringens spetsprojekt för att utvidga procentprincipen. Syftet med dem var att främja människornas välbefinnande genom att öka utbudet och användningen av olika konstarter och kulturtjänster inom social- och hälsovården. Målet på lång sikt är att konst och kultur blir dels en etablerad del av social- och hälsovården och dess strukturer, dels av uppföljningen av människornas välmående.

Projektet administrerades av Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. De andra delgenomförarna var Österbottens förbund, Södra Österbottens förbund, Birkalands förbund, Carea - Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen samt Åbo stad i Egentliga Finland.

Projektet stödde förberedelserna för landskaps- och vårdreformen.

Projektets slutrapport (på finska, svensk resumé)

Kulttuurista ikäihmisten sote-palvelu (på finska), slutrapport för det österbottniska delprojektet


Projektet Välfärd för kommuner utan gränser 1.3.2016–31.3.2018

Ett centralt mål för projektet var att skapa nya kulturtjänster som gynnar välfärden i kommunerna i Österbotten och i Södra Österbotten. Läs mer på projektets webbplats (på finska).

Mera välfärd, mindre sjukvård - Kultur ger välfärd och hälsa, slutrapport


Multikult-forum 1.7.2014–31.5.2017

Projektets slutrapport


Välfärd för kommuner utan gränser 1.2.2015–29.2.2016

En publikation av projektet Välfärd för kommuner över gränser, som omfattade i de tre landskapen i Österbotten. Publikationen tar upp god praxis och beprövade verksamhetsmodeller inom aktiverande konst och kultur. Publikationen innehåller en kort sammanfattning av 11 tillvägagångssätt och verksamhetsmodeller från både de österbottniska landskapen och från olika håll i Finland.

Konst, kultur, välfärd. God praxis och goda handlingsmodeller


Multikult 1.10.2013–30.11.2014

Mångkulturell kulturverksamhet i landskapet Österbotten, slutrapport