Infohörna

Kulturberättelse 2015

Framtidsverkstad för konst och kultur i Österbotten, rapport
Olli Hietanen: Taide ja kulttuuri vuonna 2050 (på finska)


Projektet Välfärd för kommuner utan gränser 1.2.2015 - 29.2.2016

Inom ramen för projektet Välfärd för kommuner över gränser, som pågick i de tre landskapen i Österbotten, utgavs en publikation om god praxis och beprövade verksamhetsmodeller inom aktiverande konst och kultur. Publikationen Konst, kultur, välfärd – God praxis och goda verksamhetsmodeller innehåller en kort sammanfattning av 11 tillvägagångssätt och verksamhetsmodeller från både de österbottniska landskapen och från olika håll i Finland.

Konst, kultur, välfärd. God praxis och goda handlingsmodeller


Kulturansvarigas höstträff 28.10.2015, Kaskö

Program
Thomas Grönlund: Buss på dig
Krista Koski: Kulturturism i de österbottniska kommunernas kulturstrategier (på finska)


Kulturansvarigas höstträff 30.10.2014, Laihela ungdomsgård

Program
Tarja Hautamäki: Kan kommunens kulturväsende bli partner till tredje sektorn? 
Pirjo Humalainen: Så gjorde vi det: Sparsamhetens vecka (på finska)
Katri Kemppainen: Napo 300 år (på finska)
Den som ger något får också något, grupparbeten


Multikult-projektet 1.10.2013 - 30.11.2014

Mångkulturell kulturverksamhet i landskapet Österbotten, slutrapport

Uppdaterat 08.12.2016, klockan 14.57, Harriet Skog-Mandell.