Infohörna

Projektet Välfärd för kommuner utan gränser 1.3.2016–31.3.2018

Ett centralt mål för projektet var att skapa nya kulturtjänster som gynnar välfärden i kommunerna i Österbotten och i Södra Österbotten. Läs mer på projektets webbplats (på finska).

Mera välfärd, mindre sjukvård - Kultur ger välfärd och hälsa, slutrapport


Multikult-forum 1.7.2014–31.5.2017

Projektets slutrapport


Kulturberättelse 2015

Framtidsverkstad för konst och kultur i Österbotten, rapport
Olli Hietanen: Taide ja kulttuuri vuonna 2050 (på finska)


Projektet Välfärd för kommuner utan gränser 1.2.2015–29.2.2016

En publikation av projektet Välfärd för kommuner över gränser, som omfattade i de tre landskapen i Österbotten. Publikationen tar upp god praxis och beprövade verksamhetsmodeller inom aktiverande konst och kultur. Publikationen Konst, kultur, välfärd – God praxis och goda verksamhetsmodeller innehåller en kort sammanfattning av 11 tillvägagångssätt och verksamhetsmodeller från både de österbottniska landskapen och från olika håll i Finland.

Konst, kultur, välfärd. God praxis och goda handlingsmodeller


Kulturansvarigas höstträff 28.10.2015, Kaskö

Program
Thomas Grönlund: Buss på dig
Krista Koski: Kulturturism i de österbottniska kommunernas kulturstrategier (på finska)


Kulturansvarigas höstträff 30.10.2014, Laihela ungdomsgård

Program
Tarja Hautamäki: Kan kommunens kulturväsende bli partner till tredje sektorn? 
Pirjo Humalainen: Så gjorde vi det: Sparsamhetens vecka (på finska)
Katri Kemppainen: Napo 300 år (på finska)
Den som ger något får också något, grupparbeten


Multikult-projektet 1.10.2013–30.11.2014

Mångkulturell kulturverksamhet i landskapet Österbotten, slutrapport

Uppdaterat 14.11.2018, klockan 12.32, Marie Sjölind.