Projekt för investeringar som snabbar upp den gröna omställningen

Österbottens förbund ber om anbud för att förverkliga ett projekt för investeringar som snabbar upp den gröna omställningen. Projektet inleds i början av år 2023. Målgrupp är alla 14 kommuner i Österbotten:

Jakobstadsregionen: Jakobstad, Larsmo, Kronoby, Pedersöre, Nykarleby

Vasaregionen: Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs, Laihela

Sydösterbotten: Närpes, Kaskö, Kristinestad

Projektet för investeringar som snabbar upp den gröna omställningen har bland annat som mål att:

- Förbättra investeringsmiljön i Österbotten för att locka fler utländska investeringar (FDI = foreign direct investment) och även andra investeringar.

- För att kunna förverkliga investeringsprojekt med en snabbare tidtabell krävs både bra planeringsberedskap som grundar sig på förutseende och snabb myndighetsbehandling som grundar sig på förutseende myndighetssamarbete.

Anbudsbegäran (på finska)

Anbudsbegäran (doc)

Bilaga 1. Behörighetskrav och jämförelsegrunder för kvalitet (doc)

Bilaga 2. DNSH (pdf)

Anbudsbegäran finns i Hilma.

Inlämning av anbud

Anbudet som kan vara på finska eller svenska sänds senast 7.2.2023 kl 15 på e-post till adressen kirjaamo@obotnia.fi. Som meddelande bör man skriva: ”Tarjous: Vihreän siirtymän investointien vauhdittaminen Pohjanmaalla -selvityshanke”.

Tilläggsuppgifter

Förtydligande frågor kan skickas senast 24.1.2023 till adressen kirjaamo@obotnia.fi. Frågor och svar publiceras på denna sida senast 7.2.2023. Svaren bör beaktas i anbudet.

Kontaktperson: landskapsdirektör Mats Brandt, 044 4934576, mats.brandt@obotnia.fi

 

Frågor och uppdateringar till webbsidan .

På webbplatsen var datumet för sista inlämningsdag till en början felaktigt 31.1.2023 kl. 15. Enligt anbudsbegäran är rätt datum 7.2.2023 kl. 15. 

 

Fråga: I bilaga 1, punkt 2 är referenskravet ”Industriområdens lämplighet som affärsekosystem för investeringar inom den gröna omställningen, utvärdering av DNSH-principen” (Teollisuusalueiden soveltuvuus vihreän siirtymän investointien liiketoimintaekosysteemeihin, DNSH-periaatteen arviointi) – Går det här med en referens där man gjort endast en utvärdering enligt DNSH-principen av investeringar för den gröna omställningen? 

Svar: Det räcker med en referens där man gjort endast en utvärdering enligt DNSH-principen av investeringar för den gröna omställningen. 

Fråga: I bilaga 1, punkt 3 ges poäng för referenser utgående från vilken erfarenhet av motsvarande uppdrag de personer som deltar i projektet har. Räknas antalet referenser för samtliga medlemmar i teamet ihop eller betyder det att varje person i teamet måste ha till exempel minst tre referenser för varje punkt för att få fulla poäng?

Svar: Avsikten med referenserna är att få en uppfattning om vilken kompetens personerna har och vilken erfarenhet anbudsgivaren har av liknande projekt. Anbudet behöver innehålla åtminstone CV över dem som arbetar med uppdraget samt referensprojekt som anbudsgivaren själv har valt ut. I punkt 3 kan man räkna med de uppdrag där personen varit ansvarig eller på annat sätt haft en central position i ett motsvarande projekt. Här anges också den person som utsetts för uppdraget (t.ex. under punkten för områdesbehov för grön energiproduktion eller planerings- och tillståndsprocessen för gröna investeringsprojekt) och personens erfarenhet av dylika uppdrag (antal referenser).