Projekt för investeringar som snabbar upp den gröna omställningen

Projektets mål var att:

  1. identifiera potentiella områden för investeringar i teknik för grön omställning i Österbotten
  2. identifiera god planeringspraxis som främjar investeringsprojekt för grön omställning genom att rationalisera planeringsprocesser och tillståndsförfaranden
  3. främja dialog och förståelse mellan myndigheter och klargöra de olika myndigheternas roller för att effektivisera planeringsprocesser och tillståndsförfaranden.

Mats Brandt
Landskapsdirektör
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi