Österbottens landskapsplan 2050

Österbottens landskapsplan 2040 godkändes av landskapsfullmäktige 15.6.2020 och trädde i kraft 11.9.2020. Österbottens förbund har gått inför en rullande planläggning och därför beslutade landskapsstyrelsen 28.9.2020 att påbörja uppgörandet av Österbottens landskapsplan 2050.

Österbottens landskapsplan 2050 är en strategisk plan, där nationella målsättningar kombineras med landskapets egna målsättningar. Planen utarbetas som en helhetslandskapsplan som täcker hela landskapet Österbotten och behandlar alla de delområden i samhället som har en betydande inverkan på samhällsstrukturen och markanvändningen. Enligt landskapsstyrelsens beslut är det energiförsörjning och marktäkt som i första hand bör uppdateras. Österbottens trafiksystemplan 2050 visar på vilka uppdateringsbehov det finns vad gäller temat trafik.

Målsättningen är att landskapsfullmäktige godkänner landskapsplanen i slutet av år 2024. Då Österbottens landskapsplan 2050 träder i kraft ersätter den Österbottens landskapsplan 2040.

Programmet för deltagande och bedömning var framlagt 2 - 31.3.2022. Under denna tid hade myndigheter möjlighet att lämna in utlåtanden och övriga sina åsikter. Totalt inlämnades 24 utlåtanden och 17 åsikter. Bemötandena till utlåtandena och åsikterna godkändes av landskapsstyrelsen 16.5.2022. Utlåtandena och åsikterna kommer att beaktas vid utarbetandet av utkastet till Österbottens landskapsplan 2050.

Det första myndighetsmötet hölls 2.6.2022.