Kulturnämnden

Kulturnämnden har hand om den finskspråkiga befolkningens kulturärenden i landskapet. Kulturnämnden samarbetar med förbundets medlemskommuner, kultursektionen vid samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK), som sköter frågor i anslutning till den svenskspråkiga kulturen i landskapet, Centret för konstfrämjandet samt olika kulturinrättningar och medborgarorganisationer. Kulturnämnden har 13 medlemmar.

Kulturnämndens medlemmar 2023–2024

Ordförande Sanna Halonen, SDP (Aira Helala, SDP)
Vice ordförande Sami Korpela, Saml (Minna-Maarit Jaskari, Saml)
Harri Alatalo, Saml (Jessica Bårdsnes, Saml)
Sini Karjalainen, SDP (Heikki Koskimäki, SDP)
Terhi Leivo-Holmqvist, SDP (Kenneth Huumarsalo, SDP)
Erkki Lehtimäki, SDP (Pia Vuoto, SDP)
Sauli Isokoski, Vf (Jukka Jaatinen, Vf)
Mikko Pakka, Sannf (Kirsi Kauppi, Sannf)
Marko Perälä, Gröna (Maria Saita, Gröna)
-, (Tauno Tuomisto, C)
Susanna Sariola, Sannf (Jussi Lammi, Sannf)
Isa-Maria Söderudd, KD (Elisa Keltto, KD)
Tellervo Vallius, KD (Ari Koski, KD)

Ta kontakt

Tarja Hautamäki
Kulturchef
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi