Kulturnämnden

Kulturnämnden har hand om den finskspråkiga befolkningens kulturärenden i landskapet. Kulturnämnden samarbetar med förbundets medlemskommuner, kultursektionen vid samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK), som sköter frågor i anslutning till den svenskspråkiga kulturen i landskapet, Centret för konsfrämjandet samt olika kulturinrättningar och medborgarorganisationer. Kulturnämnden har 13 medlemmar.

Kulturnämndens medlemmar 2020–2021

Ordförande Oili Airaksinen-Rajala, sdp (Erika Airaksinen, sdp)

Vice ordförande Tommi Mäki, saml (Piia Eerola, saml)

Pekka Perälä, sdp (Jessica Halenius, sdp)

Sini Karjalainen, sdp (Anne-Mari Hiivanainen, sdp)

Kenneth Huumarsalo, sdp (Heikki Koskimäki, sdp)

Markku Ahonpää, sdp (Erkki Lehtimäki, sdp)

Jessica Bårdsnes, saml (Antero Varila, saml)

Emine Ehrström, gröna (Marko Perälä, gröna)

Päivi Karppi, sannf. (Mauri Ollila, sannf.)

Ari Koski, kd (Helena Kaunismäki, kd)

Tellervo Vallius, kd (Pirjo Hokkanen, kd)

Sauli Isokoski, vf (Sirpa Sainio, vf)

Toivo Ikonen, c (Marja Vettenranta, c)

Landskapsstyrelsens representant i nämnden är Piia Yli-Heikkuri, sdp (Anne-Marie Viinamäki, saml).

 

Ta kontakt

Tarja Hautamäki
Kulturchef