Revisionsnämnden

Revisionsnämnden, som består av landskapsfullmäktigeledamöter, bedömer hur bra de av landskapsfullmäktige uppställda målen för verksamheten och ekonomin har uppnåtts. Årligen ger den en utvärderingsberättelse till landskapsfullmäktige. Dessutom bereder den sådana ärenden i anslutning till revisionen av förvaltning och ekonomi som fullmäktige fattar beslut om.

Revisionsnämnden 2017–2021

Ordförande Martin Markén, sfp (Rainer Bystedt, sfp)

Vice ordförande Kari Koskela, sdp (Pia Rönnholm, sdp)

(Anna-Lena Kronqvist, sfp)

Hans Frantz, sfp (Ulla Granfors, sfp)

Siw Frostdahl-Blomqvist, sfp (Bengt-Johan Skullbacka, sfp)