Revisionsnämnden

Revisionsnämnden, som består av landskapsfullmäktigeledamöter, bedömer hur bra de av landskapsfullmäktige uppställda målen för verksamheten och ekonomin har uppnåtts. Årligen ger den en utvärderingsberättelse till landskapsfullmäktige. Dessutom bereder den sådana ärenden i anslutning till revisionen av förvaltning och ekonomi som fullmäktige fattar beslut om.

Revisionsnämnden 2021–2025

Ordförande Mirja Högstrand, SFP (Marianne Nyqvist-Mannsén, SFP)
Vesa Suvanto, SDP (Pirjo Andrejeff, SDP)
Hans Frantz, SFP (Mikael Nordmyr, SFP)
Monica Asplund, SFP (Karita Nynäs, SFP)
Kenneth Holmgård, SFP (Bengt-Johan Skullbacka, SFP)