Temakartor

Temakartorna visar utredningsmaterial eller utdrag ur Österbottens landskapsplan 2040 enligt ett visst tema. Formatet för kartorna är A3.

Temakartor