Kultur

Med hjälp av kulturen stärker vi den österbottniska identiteten och skapar en bra grogrund för kreativitet och nya innovationer. Vårt mål är att tillsammans med våra samarbetspartner bl.a. göra Österbotten till ett av landets ledande kulturcentrum och skapa ett genuint kulturellt samspel mellan olika språkgrupper.

ihmisiä vanhoissa kansanpuvuissa ja univormuissa, människor i gamla folkdräkter och uniform

 

Förbundets kulturnämnd ansvarar för kulturella ärenden som berör den finskspråkiga befolkningen i landskapet. Till nämndens uppgifter hör också att utveckla den språkliga servicen i Österbotten.

Kulturenheten verkställer kulturnämndens beslut och de uppgifter som har tilldelats nämnden. Enheten svarar för verksamheten inom det tvåspråkiga Barnkulturnätverket i Österbotten samt för utvecklingen av kulturen i landskapet och intressebevakningen i samarbete med övriga aktörer i regionen.

Ta kontakt

Tarja Hautamäki
Kulturchef
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi