Landskapet Österbotten

Välkommen till Österbotten!

Österbotten är ett internationellt landskap där det är lätt att leva. På västkusten går det att bo rymligt nära jobb och hobbyer. Vår vardag är en blandning av varm samhörighet och öppenhet för det internationella. Sysselsättningen i vårt landskap är en av de bästa i landet och de framgångsrika exportföretagen skapar välstånd för hela Finland.

Solnädgång i Vasa

Sandö, Vasa. Foto: Antti Kuusiniemi 

I Österbotten lever vi länge

Invånarna i Österbotten är bland de friskaste i Finland, och bland dem som lever längst. En av hemligheterna bakom österbottningarnas goda hälsa har ansetts vara gemenskapen och den aktiva förenings- och fritidsverksamheten. Kanske den friska havsluften också stärker hälsan?

Österbotten är det mest tvåspråkiga landskapet i Finland. Här bor ungefär lika många finsk- och svenskspråkiga. Österbotten är också mycket internationellt, över 8 % har ett annat modersmål. Två- och mångspråkigheten syns i vardagen till exempel på arbetsplatser eller ute på ärenden, där österbottningarna byter språk i olika situationer.

I Österbotten bor vi rymligare än finländarna i genomsnitt. Vi har också kortare väg till jobbet än i resten av landet, så att kombinera jobb, familj och fritid är lätt här!

Den livfulla atmosfären i Österbotten attraherar

Företagen och näringslivet i Österbotten är mycket framåtsträvande och i regionen finns spetskompetens inom många områden. Därför lockar universiteten och högskolorna i Österbotten studerande och företagen arbetstagare från hela världen. Österbotten är en bra och trygg bas i vardagen med smidiga förbindelser till resten av landet och ut i världen.

För företagare och företag erbjuder Österbotten mångsidiga möjligheter att nätverka, hitta samarbetspartner och utveckla framgångsrika affärsverksamheter. Högskolorna, företagen och den offentliga sektorn i regionen skapar en miljö som genererar innovationer och tillväxt.

Den unika naturen i Österbotten fascinerar

I Österbotten är det alltid nära till vattnet, om det så är havet, älven, ån eller sjön. Österbotten har 7976 meter strandlinje och över 4200 öar. I Kvarken går det nästan att se med blotta ögat hur landet reser sig ur havet. Land som tryckts ned under istiden höjer sig och nya öar stiger upp. I inlandet flyter älvar genom åkrar, skogar och byar. Oavsett om du letar efter tysta skogar, öppna myrmarker eller äventyr vid havet kommer du att finna dem i Österbotten.

Kom till Österbotten och upplev livet när det är som bäst!