Natur- och kulturmiljö

En god livsmiljö är ett av huvudmålen i Österbottens landskapsstrategi. För att det målet ska uppnås krävs en natur med stor mångfald och rena vatten.

Ett annat huvudmål i strategin är en konkurrenskraftig region. Där är en av delmålsättningarna att ha värdesatta kulturmiljöer och levande kulturarv.

Hinjärvträsk i Korsnäs och Närpes.

Bild: Hinjärvträsk i Korsnäs och Närpes. © Christine Bonn.