Luonto- ja kulttuuriympäristö

Pohjanmaan maakuntastrategian yhtenä päätavoitteena on hyvä elinympäristö. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää monimuotoista luontoa ja puhtaita vesiä. 

Kilpailukykyinen alue -päätavoitteen saavuttamisessa yhden osatavoitteen muodostavat arvossapidetyt kulttuuriympäristöt ja elävä kulttuuriperintö.