Delaktighetsnätverk

Österbottens partnerskapsnätverk

Österbottens partnerskapsnätverk är ett öppet samarbetsforum för organisationer, föreningar och andra frivilliga aktörer. Nätverket svarar mot organisationernas behov av bredd och är öppet för alla. Fokus ligger på nätverkande, med målet att främja samarbete mellan organisationer och mellan organisationer och kommuner. Verksamheten planeras i samarbete med den frivilliga sektorn.

Du kan anmäla dig till nätverkets e-postlista här. 

Mandatperioden för Österbottens organisationsdelegation tar slut 2023. Österbottens förbund tackar varmt delegationen för de gångna åren och välkomnar organisationerna och föreningarna till det nya partnerskapsnätverket!


Innovationsnätverket för demokratifrågor i Österbotten

Innovationsnätverket för demokratifrågor i Österbotten, som samlar ett brett spektrum av aktörer inom den offentliga sektorn i regionen, såsom personal från kommunerna och välfärdsområdet, universitet, organisationer och andra som arbetar inom området delaktighet och demokrati. Nätverket är en fortsättning på de demokratitalkon som utvecklades i förändringsprogrammet Sitra Lab 4 av Österbottens förbund, Österbottens välfärdsområde och Österbottens Föreningar rf. (POHY).

Du kan anmäla dig till nätverkets e-postlista här. 

Kontakta: lotta.pitkanen@obotnia.fi


De ungas delaktighet

Temadagen Påverka!

I Österbotten har ungdomarnas deltagande främjats särskilt genom temadagarna Påverka! Den första temadagen ordnades i Korsnäs kommun. Dagen ordnades av Korsnäs ungdomsverksamhet tillsammans med kommunledningen och grundskolorna. Innehållet i dagen planerades också av representanter för Österbottens förbund och Österbottens välfärdsregion/elevvården.

Syftet med dagen var att samla elevernas åsikter om bland annat Korsnäs kommun, välfärd, kuratorstjänster, skolan samt Korsnäs och Österbottens framtid.  Elevernas åsikter samlades in genom olika verkstäder och ett digitalt delaktighetsspel som heter Seppo. Läs mer (länk till aktuella nyheter). 

Den andra temadagen Påverka! i Österbotten arrangerades torsdagen den 7 mars i Vörå kommun. Elevernas åsikter samlades in genom olika verkstäder och ett digitalt delaktighetsspel, Seppo. Österbottens förbund var på plats för att lyssna på elevernas tankar om Österbottens framtid i ljuset av Agenda 2030-målen. Dagens planering och organisering sköttes av fritidskansliet i Vörå kommun i samarbete med Österbottens förbund, Tegengrenskolan, ungdomsrådet, elevkåren samt kommunens beslutsfattare.

Temadagen Påverka! är ett koncept som Nuorten Suomi rf har utvecklat tillsammans med ungdomar för att inspirera och uppmuntra ungdomar att påverka och samla in idéer som stöd för beslutsfattandet. Det är också en utmärkt metod för demokratifostran och kompletterar samhällskunskapen i grundskolan. Läs mer här (på finska).  

Papper på bordet med Agenda 2030 målsättningar.

Ta kontakt

Lotta Pitkänen
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi