Andra delaktighetsnätverk

Delaktighetsforum för kommunerna i Österbotten

Delaktighetsforum för kommunerna i Österbotten riktar sig till de kommunalt anställda i Österbotten som i sitt arbete tänker på och utvecklar delaktighet, antingen på heltid eller bara som en liten del av sina uppgifter, samt till övriga aktörer som är intresserade av delaktighetsfrågor i kommuner. Forumet, som samordnas av Österbottens förbund, stödjer kommunernas delaktighetsarbete. Syftet med forumet är att ge kollegialt stöd och utbyta erfarenheter samt god praxis mellan österbottniska kommuner.

Vi träffas cirka 4 gånger per år för att diskutera olika teman kring delaktighet.

Möten våren 2023: 

14.2.2023 kl. 9.30–11.00 Välkommen att bekanta dig med temadagen Påverka! Introduktionen arrangeras av Nuorten Suomi (på finska). 

Möten hösten 2022:

6.10.2022 Deltagande budgetering  

Möten våren 2022:

12.4.2022 Föreningssamarbete

10.5.2022 Möte med kommuner och Österbottens välfärdsområde

Vill du vara med i forumet? Kontakta gärna: 


Utvecklarnätverket för ungas delaktighet

Nätverket har som mål att ge unga i Österbotten bättre möjligheter att påverka och delta till exempel när beslut fattas och tjänster utvecklas. Utvecklarnätverket samordnas av Österbottens välfärdsområde och Österbottens förbund.

Aktuellt

Workshoppen Livskraft genom ungas delaktighet

Österbottens välfärdsområde, Österbottens förbund och organisationen Nuorten Akatemia arrangerar den 4 maj kl. 17–19 workshoppen Livskraft genom ungas delaktighet. Målgrupper är personal och beslutsfattare i kommunerna i Österbotten, välfärdsområdet och landskapsförbundet samt unga i Österbotten. Under workshoppen planerar vi hur kommunerna, välfärdsområdet och landskapsförbundet i samarbete kan öka ungas delaktighet.

Vi hoppas att läroanstalter i Österbotten kommer med i nätverket. Vill din skola gå med i nätverket?

Ta gärna kontakt: