Bild: Frågeformulär. Kuva: Kyselylomake.

Sjätteklassare fick tycka till om Korsnäs och Österbottens framtid under temadagen Påverka!

24.11.2023

Temadagen Påverka! ordnades för första gången i Österbotten fredagen den 24 november, i Korsnäs kommungård och bibliotek, för kommunens sjätteklassare.  Som inledning på temadagen fick eleverna höra en videohälsning från undervisningsminister Anna-Maja Henriksson och önskades välkomna av Korsnäs kommundirektör Christina Båssar.

Syftet med dagen var att samla elevernas åsikter om bland annat Korsnäs kommun, välfärd, kuratorstjänster, skolan samt Korsnäs och Österbottens framtid. Eleverna fick också träffa kommundirektören, kommunstyrelsens ordförande, och bekanta sig med ungdomsrådet och dess arbete. Temadagen avslutades med en omröstning där barnen fick rösta om olika alternativ som ska ersätta den gamla kommungårdens fastighet.

Elevernas åsikter samlades in genom olika verkstäder och ett digitalt delaktighetsspel som heter Seppo. Spelet innehöll olika uppgifter som barnen fick göra. I verkstäderna fick barnen prata med kommunledningen, träffa representanter från ungdomsrådet, inreda sitt drömkuratorsrum och träffa personal från Österbottens förbund.

Agenda 2030 - Låt oss bygga en hållbar vardag tillsammans!

Ett av dagens temaområden var vad sjätteklassare tycker är viktigast för att bygga en god och hållbar vardag i Korsnäs och i Österbotten. Barnen fick bekanta sig med Agenda 2030-programmets målsättningar och hållbarhetsfrågor. Genom att svara på olika frågor som gäller klimatförändring och hållbar utveckling samt genom att göra en affisch av de Agenda 2030-mål som upplevdes viktigast, gav barnen viktig information om hur vi kan bygga en mer hållbar framtid i Korsnäs och Österbotten.  

Temadagen Påverka!

Temadagen Påverka! är ett evenemangskoncept som utvecklats av Nuorten Suomi rf i samarbete med unga, för att med spelmässiga metoder inspirera och uppmuntra unga att göra skillnad och samla idéer till stöd för beslutsfattande. Syftet med temadagen är att öka ungas delaktighet i samhället.

- Temadagen möjliggör växelverkan mellan unga och beslutsfattare. Den öppnar också vägen för att ta till vara ungas tankar och idéer till stöd för beslutsfattande på olika nivåer, såsom i kommuner och landskap, säger Nuorten Suomi rf:s utvecklingschef Carita Hännivirta.

Målet är att eleverna ska få vara med och påverka på riktigt och uttrycka sina åsikter om bland annat kommunen, elevvården och Österbottens framtid. Temadagen ordnades av Korsnäs kommuns ungdomsverksamhet tillsammans med kommunens ledning och lågstadieskolor. Innehållet i temadagen har också planerats av representanter från Österbottens förbund och Österbottens välfärdsområde/elevvården.

Mer information om temadagen (på finska).

Gå till "Aktuellt från förbundet"