BSR Cultural Pearls

Projektet Baltic Sea Cultural Pearls for more resilient Cities and Regions (Kulturpärlor i Östersjöregionen för mer resilienta städer och regioner) sammanför städer, människor, kulturorganisationer och professionella kulturutövare i Östersjöregionen genom att göra den kulturella mångfalden synligare på lokal nivå. Projektet är gränsöverskridande på många plan.

Med principen ”vatten förenar oss men kultur för oss samman” är tanken att åstadkomma synergier och samarbete där det viktiga är att engagera människor och göra dem delaktiga istället för att underblåsa konkurrens mellan städer och organisationer.

Projektet har utsetts till ett huvudprojekt inom Interreg Östersjöprogrammet. Projektet hjälper mindre städer och regioner runt Östersjön att öka sin sociala hållbarhet med lokala resurser.

Projektet har som mål att förbättra den kulturella och sociala flexibiliteten, där ett viktigt element är att få myndigheterna att göra en handlingsplan för kultur och resiliens, stötta dem i genomförandet av handlingsplanen och lyfta fram utvalda städer och regioner som kulturpärlor i Östersjöregionen.

Genom projektet kommer invånare och intressegrupper att få en starkare känsla av samhörighet i samhället, känna sig engagerade och arbeta för det gemensamma bästa. På så sätt blir samhället mer attraktivt och står bättre rustat att möta externa störningar.

Projektet inleds i början av år 2023 och pågår i tre år. Det administreras av Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS). Dessutom deltar 11 partner i projektet. Den totala budgeten för projektet är 3,5 miljoner euro.

Cultural Pearls logo.

Ta kontakt

Pia Blomström
Regional samordnare
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi

 

Felix Schartner Giertta
Project Coordinator
Council of the Baltic Sea States Secretariat 
+46 (0)73 026 73 12 
felix.schartner.giertta@cbss.org 
www.cbss.org