BSR Cultural Pearls

Projektet Baltic Sea Cultural Pearls for more resilient Cities and Regions (Kulturpärlor i Östersjöregionen för mer resilienta städer och regioner) sammanför städer, människor, kulturorganisationer och professionella kulturutövare i Östersjöregionen genom att göra den kulturella mångfalden synligare på lokal nivå. Projektet är gränsöverskridande på många plan.

Med principen ”vatten förenar oss men kultur för oss samman” är tanken att åstadkomma synergier och samarbete där det viktiga är att engagera människor och göra dem delaktiga istället för att underblåsa konkurrens mellan städer och organisationer.

Projektet har utsetts till ett huvudprojekt inom Interreg Östersjöprogrammet. Projektet hjälper mindre städer och regioner runt Östersjön att öka sin sociala hållbarhet med lokala resurser.

Projektet har som mål att förbättra den kulturella och sociala flexibiliteten, där ett viktigt element är att få myndigheterna att göra en handlingsplan för kultur och resiliens, stötta dem i genomförandet av handlingsplanen och lyfta fram utvalda städer och regioner som kulturpärlor i Östersjöregionen.

Genom projektet kommer invånare och intressegrupper att få en starkare känsla av samhörighet i samhället, känna sig engagerade och arbeta för det gemensamma bästa. På så sätt blir samhället mer attraktivt och står bättre rustat att möta externa störningar.

Projektet inleds i början av år 2023 och pågår i tre år. Det administreras av Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS). Dessutom deltar 11 partner i projektet. Den totala budgeten för projektet är 3,5 miljoner euro.

Projektets webbsida hittar du HÄR.

 

NEWS

Ansökan till pilotskedet för programmet Baltic Sea Region Cultural Pearls och titel har öppnat

Interreg-projektet ”Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient cities and regions” har publicerat ansökan till programmet och titeln för år 2024. Ansökan till pilotskedet avslutas 8 september.

Projektets målsättning är att förstärka kommunernas förmåga att öka den sociala resiliensen, det vill säga förmågan att stå emot och klara en förändring. Med hjälp av kulturen får kommunerna hjälp att arbeta med sammanslutningar för att öka livskvalitet, attraktivitet och välmående. Samtidigt förstärks deras internationella profil och synlighet.

Ansökningsomgången som startade i augusti har två faser: förhandsvalsomgången där ett begränsat antal kommuner väljs ut utgående från deras behörighet, motivation och möjlighet att delta samt en andra omgång där utvalda sökande ombeds att utveckla en mer detaljerad vision och ett mer detaljerat program utgående från en verksamhetsmodell som rör kultur och överlevnadsförmåga.

De fyra första Cultural Pearls- pärlorna offentliggörs i början på december.

I Österbotten är det fyra städer som vill bli en kulturell pärla: Kristinestad, Närpes, Jakobstad och Nykarleby.

Kristinestad vill åt den åtråvärda titeln Östersjöområdets kulturella pärla.

- Vi gillar tänket att förstärka stadens förmåga att arbeta med sammanslutningar för att öka den sociala resiliensen. Detta passar också utmärkt ihop med Kristinestads Cittaslow-status, som betyder ett gott liv, säger välfärdsdirektör Emilia Mattson-Nortamo.

Victor Strömbäck, kulturansvarig på Närpes stad, har flera orsaker till att delta:

- Vi hoppas kunna utveckla en mångkulturell stads kultur och fritidsverksamhet med fokus på barn och unga, äldre och turister. Genom projektet hoppas vi också öka vår synlighet och samtidigt få inspiration och idéer av andra som deltar i projektet.

Kultur- och fritidsdirektör Päivi Rosnell och utvecklingschef Johan Lithén har utarbetat Jakobstads ansökan. Rosnell motiverar:

- Jakobstad ser processen att bli en kulturpärla i Östersjöregionen och att oavsett modersmål involvera alla invånare i processen som lika viktigt som att faktiskt bli vald till en kulturpärla i Östersjöregionen. Med projektet strävar staden efter att testa, fördjupa och förbättra invånarnas engagemang och sociala delaktighet genom att göra saker tillsammans. Med hjälp av lokala aktörer (invånare, läroanstalter, företagare, staden) strävar man i projektet efter att utveckla trivseln i stadskärnan och förebygga ensamhet hos invånarna.  

För Nykarlebys del berättar välfärdsdirektör Luzilla Backa:

- Projektet BSR Cultural Pearls ger staden möjlighet till både värdefull synlighet och erfarenheter på europeisk nivå. Projektets innehåll passar speciellt bra för att utveckla verksamheten på Juthbacka kulturcenter, tillägger projektkoordinator Ing-Marie Ohls.

 

Ta kontakt

Pia Blomström
Regional samordnare

 

Felix Schartner Giertta
Project Coordinator
Council of the Baltic Sea States Secretariat 
+46 (0)73 026 73 12 
felix.schartner.giertta@cbss.org 
www.cbss.org