Fakturering

Vi behandlar våra fakturor elektroniskt. För att garantera en snabb behandling av fakturor ber vi att beställarens namn eller projektets namn framgår av fakturan.

Elektronisk faktura

Vi mottar e-fakturorna via OpusCapita Solutions e-fakturatjänst.
FO-nummer: 0970063-6 
E-fakturaadress: 003709700636
Förmedlarkod: E204503

Pappersfaktura

Om ni inte har möjlighet att sända e-fakturor ber vi er sända pappersfakturorna till följande adress:

Österbottens förbund – Pohjanmaan liitto
PB 92569
01051 LASKUT