Fakturering

Vi behandlar våra fakturor elektroniskt. På fakturan bör framgå förbundets FO-nummer eller VAT-nummer samt beställarens namn eller projektets namn.

FO-nummer: 0970063-6 

VAT-nummer: FI09700636

Vi önskar i första hand elektroniska fakturor.

Elektronisk faktura

Vi mottar e-fakturorna via OpusCapita Solutions e-fakturatjänst.
FO-nummer: 0970063-6 
E-fakturaadress: 003709700636
Förmedlarkod: E204503

Faktura per e-post

Om elektronisk fakturering inte är möjlig kan fakturan sändas per e-post till info@obotnia.fi. I rubrikfältet bör framgå att det är en faktura som sänds.

Pappersfaktura

Om elektronisk fakturering inte är möjlig kan pappersfaktura sändas till inskanningstjänst på följande adress:

Österbottens förbund – Pohjanmaan liitto
PB 92569
01051 LASKUT