Delaktighet och demokrati

osallisuus Pohjanmaalla logo

 

Österbottens förbund utvecklar och arbetar för delaktighet genom olika nätverk. Samskapande, nätverkande med andra aktörer och gemensamt lärande står i fokus i nätverken. Österbottens delaktighetsarena är en serie webbinarier som är öppna för alla och diskuterar olika teman kring delaktighet ur olika synvinklar. Välkommen med i vår delaktighetsverksamhet!

Tillsammans utvecklar vi strukturerna för delaktighet i Österbotten

Österbottens förbund, Österbottens välfärdsområde och Österbottens Föreningar - Team Ostrobothnia - var ett av sex team som valdes ut till förändringsprogrammet Sitra Lab för att utveckla och testa nya sätt att delta i kommunerna (2022–2023). Sammanlagt 21 team lämnade in ansökan. Förändringsprogrammet ledde till bildandet av Innovationsnätverket för demokratifrågor i Österbotten.

Läs mer om Sitras förändringsprogram och Case Ostrobothnia (på finska). 

Vad är delaktighet?

En lyckad delaktighet betyder att invånare och klienter har möjlighet till en smidig, aktiv vardag där de kan påverka samhället, livsmiljön och servicen. Att höra invånare och klienter och samarbeta är för den offentliga sektorn, företagen och föreningarna resurser som ger goda resultat.

 

Människor som har kugghjul av trä i händer. Texten: Välkommen med.

Ta kontakt

Lotta Pitkänen
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi