Delaktighet

osallisuus Pohjanmaalla logo

 

Österbottens förbund utvecklar och arbetar för delaktighet genom många olika nätverk. Samarbete, nätverkande med andra aktörer och gemensamt lärande står i fokus i nätverken. I Österbottens organisationsdelegation samarbetar vi med frivilliga organisationer och föreningar. Delaktighetsforum för kommunerna i Österbotten samlar kommunalt anställda i landskapet. Utvecklarnätverket för ungas delaktighet fokuserar på att främja ungdomars deltagande och möjligheter till deltagande. Österbottens delaktighetsarena är en serie webbinarier som är öppna för alla och diskuterar olika teman kring delaktighet ur olika synvinklar.

Vad är delaktighet?

En lyckad delaktighet betyder att invånare och klienter har möjlighet till en smidig, aktiv vardag där de kan påverka samhället, livsmiljön och servicen. Att höra invånare och klienter och samarbeta är för den offentliga sektorn, företagen och föreningarna resurser som ger goda resultat.

Utgångspunkten för delaktighetsarbete är att arbeta tillsammans och nätverka. Välkommen med i vår delaktighetsverksamhet!

Människor som har kugghjul av trä i händer. Texten: Välkommen med.

Ta kontakt

Pitkanen Lotta
Lotta Pitkänen
Regionutvecklingsexpert
Samordning av kommunikation
Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
Landskapsstrategi, framtidsarbete och statistik, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet