Osallisuus

osallisuus Pohjanmaalla logo

Onnistunut osallisuus tarkoittaa sitä, että asukkaalla ja asiakkaalla on mahdollisuus elää mutkattomasti aktiivista arkea ja vaikuttaa yhteisössään, elinympäristössään ja palveluissaan. Asukkaiden ja asiakkaiden kuuleminen sekä yhdessä tekeminen ovat julkisella sektorilla, yrityksissä ja yhdistyksissä voimavaroja, jotka johtavat hyviin tuloksiin. 

Hae mukaan Pohjanmaan järjestöneuvottelukuntaan!

Järjestöneuvottelukunnassa pääset vaikuttamaan ja tekemään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Pohjanmaan liiton maakuntahallitus päätti 13.12.2021 asettaa Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan toimikaudelle 2022–2023. Lisäksi maakuntahallitus päätti käynnistää neuvottelukunnan nimeämisprosessin.

Pohjanmaan järjestöjä ja yhdistyksiä pyydetään ehdottamaan sopivia henkilöitä järjestöneuvottelukunnan jäseniksi. Valintakriteerit löytyvät kuulutuksesta. 

Maakuntahallitus nimeää järjestöneuvottelukunnan ehdotusten pohjalta helmikuussa.

Kuulutus: Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan asettaminen 

Pohjanmaan osallisuusryhmä

Osallisuusryhmän tehtävänä on edistää julkisen sektorin organisaatioiden osallisuussuunnittelua ja osallisuuden edistämiseen liittyvää yhteistyötä Pohjanmaalla. Osallisuusryhmän toiminnan tavoitteena on eri tavoin edistää Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018–2021 kärkiteemojen Kaikki mukaan sekä Palveluja jokaisen tarpeisiin tavoitteita. Osallisuusryhmä on luonteeltaan työryhmä, joka käytännössä suunnittelee ja toteuttaa osallisuussuunnitteluun ja yhteistyön edistämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Osallisuusryhmän kokoonpano

Toimintasuunnitelma

Pohjanmaan kuntien osallisuusverkosto

Osallisuusverkoston tavoitteena on tuottaa vertaistukea kuntien osallisuustyöhön. Verkosto kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa ja sitä hyödynnetään mm. osallisuustyöhön ja -hankkeisiin liittyvän tiedon jakamisessa.

Ota yhteyttä, jos haluat mukaan verkostoon (yhteystiedot alla).

Esitykset tapaamisesta 28.10.2020

Irina Nori
Anna-Maria Isola
Maija Faehnle
Päivi Korkealaakso
Eva Åstrand ja Kiti Lindén

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta

Järjestöneuvottelukunnan tavoitteena on muun muassa 1) vahvistaa järjestöjen asemaa Pohjanmaan maakunnan, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ja Pohjanmaan hyvinvointialueen kehittämisessä, 2) tehdä järjestötoimintaa näkyväksi ja tunnetuksi, 3) edistää kansalaisten ja järjestöjen osallisuutta ja kansalaisyhteiskuntaa maakunnassa, 4) edistää järjestöjen välistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä ja sopimuksellisuutta.

Neuvottelukunnan tehtävänä on mm.

  • tukea asiantuntemuksellaan maakunnan strategioiden, ohjelmien ja muiden asiakirjojen valmistelua
  • nostaa esiin järjestökentän toiveita ja tarpeita mm. antamalla lausuntoja ja kannanottoja
  • sekä valmistella ja järjestää järjestöjen keskinäistä sekä järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä edistäviä tilaisuuksia (mm. osallisuusareena) ja muita toimenpiteitä.

Järjestöneuvottelukuntaan haettiin avoimella haulla erityisesti järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka toiminnallaan tukevat kansalaisyhteiskuntaa maakunnassa.

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan kokoonpano

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan toimintasääntö

Pohjanmaan järjestöneuvottelukunnan toimintasuunnitelma 2019 - 2020 

Kannanotot

Enemmän Leader-toimintaa Pohjanmaalle (25.5.2021)

Järjestöjen ja yhdistysten rahoitus turvattava kestävällä tavalla (9.9.2020)

Järjestöt ja yhdistykset mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseen (14.11.2019)

Tulevia tapahtumiaTulevia tapahtumia
Näytä koko kalenteri

Ota yhteyttä

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Aluekehitysasiantuntija
Maakuntastrategia, tulevaisuustyö ja tilastot, osallisuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus