Österbottens delaktighetsarena

Delaktighetsarenan bjuder på inlägg och diskussion om olika perspektiv på delaktighet. Vår huvudsamarbetspartner är Österbottens Föreningar rf.

Målgrupp: Förenings- och organisationsaktiva, förtroendevalda och personal i kommunerna, övrig personal inom den offentliga sektorn, studerande samt experter och invånare som är intresserade av att påverka.

Landskapsdirektör Mats Brandt ger Årets föreningsvänliga kommun-diplom till Alf Wiklund från Vörå kommun.

Österbottens delaktighetsarena den 27 november 2023, där Vörå kommun utsågs till Årets föreningsvänliga kommun 2023.

På bilden från vänster: Österbottens Föreningar rf:s styrelseordförande Markku Pulli, landskapsdirektör Mats Brandt, organisationsdelegationens ordförande Henna Minkkinen, Vörå kommuns fritidssekreterare Alf Wiklund och Vörå kommunfullmäktiges ordförande Kjell Heir. Bild: Toni Puukko


Tidigare delaktighetsarenor:

Delaktighetsarena 27.11.2023: Med framtiden i sikte: Samarbete mellan kommuner och föreningar

På Österbottens delaktighetsarena fick vi höra om samarbetet mellan kommuner och föreningar. Dessutom fick vi få höra en ung persons syn på frivilligt arbete inom en förening. På delaktighetsarenan utsågs även Årets föreningsvänliga kommun för första gången i Österbotten.

I samarbete med Österbottens förbund, Österbottens organisationsdelegation, Österbottens Föreningar rf. (POHY), Kommunförbundet, Mannerheims Barnskyddsförbund – MLL och Finska Hörselförbundet.

Webbinarium 25.10. 2022: De ungas delaktighet i Österbotten

I samarbete med bl.a.: Österbottens Föreningar rf., Vasa stads ungdomsservice, Vasa universitet, Projektet Ung i Förening, Minneslots, Österbottens organisationsdelegation, Nuorisoyhteistyö Seitti.

Webbinarium 14.10.2021: Framtidens delaktighet i Österbotten

I oktober diskuterade vi framtidens delaktighet i Österbotten med futuristen Niko Herlin (Great Minds Oy) och forskardoktor Hanna-Kaisa Pernaa (Vasa universitet). Med i diskussionen är också projektet Moderna föreningar.

Arrangörer: Österbottens förbund, Österbottens Föreningar, Vasa universitet, Great Minds Oy, projektet Moderna föreningar (POHY) 

Webbinarium 27.1.2021: Medborgarverksamhet som påverkar

Hurudan är dagens fria medborgarverksamhet? Hur kan en kommun eller en organisation stöda medborgarverksamheten?

Webbinariet ordnades av: Österbottens förbund, Österbottens Föreningar, Vasa universitet

Webbinarium 11.11.2020: Ta erfarenhet i bruk 

Webbinariet ordnades av: Österbottens förbund, Österbottens Föreningar, projektet Organisation 2.0, Vasa universitet, Invalidförbundet

Webbinarium 30.9.2020: Alla ska med!

Webbinariet ordnades av: Österbottens förbund, Österbottens Föreningar, projektet Organisation 2.0, Vasa universitet, Vaasa-opisto

Ta kontakt

Lotta Pitkänen
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Irina Nori
Regionutvecklingsexpert
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi
Landskapsstrategi, framtidsarbete och statistik, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet