Österbottens delaktighetsarena

Osallisuusareena logo

En lyckad delaktighet betyder att invånare och klienter – du och jag – har en möjlighet till en smidig, aktiv vardag där vi kan påverka vårt samhälle, vår livsmiljö och vår service. Att höra invånare och klienter och att samarbeta är resurser för den offentliga sektorn, företagen och föreningarna, som leder till goda resultat. Delaktighetsarenan erbjuder anföranden och diskussion med olika perspektiv på delaktighet.

Delaktighetsarenan ordnas som en serie webbinarier så du kan delta tryggt var du än är.

Målgrupp: Förenings- och organisationsaktiva, förtroendevalda och personal i kommunerna, övrig personal inom den offentliga sektorn, studerande samt experter och invånare som är intresserade av att påverka.

Webbinarium 30.9.2020: Alla ska med!

Presentationer:
Irina Nori 
Elina Eerola (på finska)
Kim Strandberg 
Marjo Hannu-Jama (på finska)
Nina Waxlax
Pekka Sauri (på finska)

Webbinariet ordnades av: Österbottens förbund, Österbottens Föreningar, projektet Organisation 2.0, Vasa universitet, Vaasa-opisto

Webbinarium 11.11.2020 Erfarenhet i bruk 

Tid: 11.11.2020 kl. 9:00–12:00
Plats: Webbinariet arrangeras på webben på plattformen Zoom (länken skickas per epost)
Anmälning: Anmäl dig senast den 8 november (antalet deltagare är begränsat)

Program:
Vilken betydelse har erfarenhetsexperter och erfarenhetsverksamhet? Hur kan erfarenhetsexperter hjälpa till att utveckla tjänster?

9.00–9.15 Välkommen!
Irina Nori, Österbottens förbund

9.15–9.45 Erfarenhetsverksamhetens betydelse och möjligheter 
Lauri Honkala, Kokemustoimintaverkosto (på finska)

9.45–10.15 Erfarenhetsexperter som en del av tjänstesystemet
Krista Rintamäki, Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt (på finska)

10.15–11.00 En röst för erfarenhetsexpertis
Hanna Jakobsson, Österbottens socialpsykiatriska förening rf (på finska och på svenska)
Erfarenhetsexperter (på finska och på svenska)

Diskussion

Webbinariet ordnas av: Österbottens förbund, Österbottens Föreningar, projektet Organisation 2.0, Vasa universitet, Invalidförbundet

Webbinarium 27.1.2021: Medborgarverksamhet som påverkar 

Tid: 27.1.2021 kl. 9:00–12:00
Plats: Webbinariet arrangeras på webben på plattformen Zoom (länken skickas per epost)
Anmälning: Anmäl dig senast den 24 januari (antalet deltagare är begränsat)

Program:
Hurudan är dagens fria medborgarverksamhet? Hur kan en kommun eller en organisation stöda verksamheten?
Bl.a. Projektet kring stadsaktivism Kaupunkiaktivismi (Helsingfors universitet), Sitra, exempel från Österbotten, diskussion

Webbinariet ordnas av: Österbottens förbund, Österbottens Föreningar, projektet Organisation 2.0, Vasa universitet

Ta kontakt

Nori Irina IMG 0132
Irina Nori
Utvecklingsplanerare