Barnkulturnätverket i Österbotten BARK

Barnkulturnätverket i Österbotten BARK är ett livskraftigt nätverk av aktörer inom barnkultur som omfattar hela landskapet och som strävar efter att skapa kulturupplevelser för alla barn, oberoende av boningsorten. I samarbete med landets övriga barnkulturcenter samt med lokala och regionala aktörer kan vi erbjuda ett omfattande spektrum av konst och kultur. Verksamheten är tvåspråkig.

BARK främjar barnkultur i Österbotten

Barks målgrupp är barn och ungdomar upp till 18 år. Nätverket omfattar de 15 kommunerna i landskapet Österbotten och Karleby stad. Nätverkets mål är att främja barnkulturen i Österbotten, vara en länk mellan branschens olika aktörer samt skapa modeller och kanaler för samarbete.

Barnkulturnätverket i Österbotten BARK hör till det riksomfattande nätverket för barnkulturcenter. Syftet med nätverket är att utveckla konst- och kulturtjänster för barn och unga i hela Finland. 

Ordkonstcirkus för barn Sanataidesirkus lapsille

Ordkonstcirkus med Victoria Nylund och Jenny Ingman från BARK.

Ta kontakt

Ylikoski Anniina IMG 9947
Annina Ylikoski
Koordinator, BARK