Barnkulturnätverket i Österbotten BARK

Barnkulturnätverket i Österbotten BARK är ett livskraftigt nätverk av aktörer inom barnkultur som omfattar hela landskapet och Karleby stad och som skapar kultur- och konstupplevelser för alla barn och unga, oberoende av boningsorten.

Vi hör till Förbundet för barnkulturcenter i Finland och vi samarbetar med övriga barnkulturcenter samt med lokala och regionala aktörer. Verksamheten är tvåspråkig. 

kuvituskuva, dekorativ bild

Mobilt barnkulturnätverk som når ut till alla.
Bild: Geir Byrkjeland

Läs mer på BARKs webbplats.

 

Ta kontakt

Annina Ylikoski
Koordinator, BARK
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi