Havsvindkraft och hamnar i Österbotten

Ett av målen i Österbottens landskapsstrategi 2022–2025 till 2050 är att vara ett klimatsmart och koldioxidnegativt landskap vars energisystem baseras på förnybar energi samt distribuerade och intelligenta energilösningar. Målet är att energin i Österbottens landskap produceras utsläppsfritt och att andelen förnybar energi i energiproduktionen täcker åtminstone landskapets eget energibehov.

Strategin genomförs genom Österbottens landskapsplan 2050, vars utkast presenterades i maj 2023. Ett av de uppdaterade temana är energiproduktion. För Österbottens landskapsplan 2050 har en utredning om energiproduktion i Österbotten och Södra Österbotten 2050 genomförts, där utvecklingsmöjligheter mot ett utsläppsfritt energisystem i landskapens planeringsarbete har granskats. För Österbotten har särskilt tillväxten av havsvindkraft setts som en prioritering.

I Österbottens landskap finns minst 5 hamnar, vars utnyttjande i olika roller kan vara möjligt under livscykeln för havsvindkraftkapacitet som byggs i Bottniska viken. Hamnarna är: Jakobstads hamn, Kanäs hamn i Nykarleby, Vasa hamn, Kaskö hamn och Björnö hamn i Kristinestad. Hamnarnas placeringar och olika egenskaper påverkar starkt deras användningsmöjligheter i olika roller relaterade till havsvindkraft. Rollerna, de krav som ställs på dem och hur kraven uppfylls för varje hamn undersöks i projektet Havsvindkraft och hamnar i Österbotten.

Målen för utredningsprojektet inkluderade:

•      Främja hamnarnas strategiska roll i genomförandet av havsvindkraft i Bottniska viken.

•      Främja praktiska utvecklingsmöjligheter i hamnområden för utnyttjandet av havsvindkraft, t.ex. inom vätgasindustrin.

Slutrapport

Mats Brandt
Landskapsdirektör
förnamn.efternamn(at)obotnia.fi